Zieke werknemer verzekerd, maar toch drie keer zo duur

Zieke werknemer verzekerd, maar toch drie keer zo duur

Donderdag 18 maart 2021

Zieke werknemer: wel verzekerd, toch drie keer zo duur..?

Een zieke werknemer loopt flink in de papieren – zélfs als het risico op loondoorbetaling volledig is afgedekt. De boosdoener? Indirecte kosten. Bedrijven die onder aan de streep meer geld willen overhouden, doen er daarom goed aan te investeren in de gezondheid van hun medewerkers.

Loondoorbetaling bij ziekte. Wie een gesprek met een ondernemer gezellig wil houden, doet er goed aan niet al te lang bij dit onderwerp stil te staan. De meeste werkgevers weten dat personeel in geval van ziekte recht heeft op twee jaar loondoorbetaling. Minder bekend is dat werkgevers, bij langdurige ziekte, ook nog eens tot wel tien jaar lang opdraaien voor de WGA-uitkering.

Maar de kostenpost die we helemáál dreigen te vergeten in deze situaties is van een geheel andere orde. We maakten het onlangs weer mee.

Keurig afgedekt

Een werkgever besloot na onze uitgebreide inventarisatie en advies om het risico van loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren te verzekeren met de verzuimverzekering. Ter ondersteuning van de re-integratieverplichtingen kocht hij ook uitgebreide arbodienstverlening in. Binnen de mogelijkheden en het wettelijke kader had hij alle risico’s verzekeringstechnisch optimaal afgedekt.

Dat kwam goed uit, want het ziekteverzuim in zijn onderneming liep het jaar daarna aanzienlijk op. Over de loondoorbetalingen hoefde hij niet wakker te liggen; die werden uit de verzekering vergoed op basis van de afgesproken dekking. Een zorg minder dus.

Afhankelijk

Maar het bedrijf in kwestie ontwikkelt en fabriceert eigen producten en is daardoor ook bijzonder afhankelijk van de kennis en ervaring van medewerkers. Nu het ziekteverzuim het gemiddelde van zijn branche oversteeg, begonnen de extra kosten de werkgever pas goed duidelijk te worden.

Een periode lang leidde het hoge ziekteverzuim in het bedrijf tot andere problemen:

  • De productiviteit lag lager.
  • Vervanging moest geregeld en geadministreerd worden.
  • De kwaliteit van het geleverde werk was minder.
  • De druk op de overige collega’s nam toe.
  • Ongeduldige leveranciers moesten te woord worden gestaan en kregen conform afspraken kortingen doorberekend.
  • En na terugkeer lag de productiviteit van de inmiddels herstelde werknemer nooit meteen weer op het oude niveau.

Rekenen

De ondernemer sloeg aan het rekenen. Hij ontdekte dat de kosten van een zieke medewerker – afhankelijk van de mate van verzuim binnen het bedrijf – oplopen tot wel twee tot drie keer de brutoloonkosten.

Deze indirecte kosten zijn niet te verzekeren, maar wél te voorkomen. U kunt het risico op zieke medewerkers minimaliseren door goede afspraken te maken en te investeren in vitaliteit en een veilige werkomgeving. Als verzekeringsgroep kunnen we veel risico’s voor u afdekken. Er is echter één verzekering waar wij niet tegenop kunnen, en dat is preventie.