Wijzigingen zorgverzekering in 2023

Wijzigingen zorgverzekering in 2023

Vrijdag 23 september 2022

Wijzigingen zorgverzekering in 2023

Prinsjesdag is geweest, dat betekent dat veel duidelijk is over de zorgverzekering van volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste punten voor jouw zorgverzekering?

  • De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand.
  • Halverwege november hebben alle zorgverzekeraars de exacte premie bekend gemaakt.
  • Om de hogere zorgpremie tegemoet te komen, stijgt de zorgtoeslag met 34 euro per maand.
  • De korting op de collectieve zorgverzekering verdwijnt voor de basisverzekering.
  • Het eigen risico blijft gelijk en is dus ook volgend jaar 385 euro.

Zorgpremie gaat omhoog

De rekenpremie is een belangrijke richtlijn voor zorgverzekeraars. Hij stijgt naar 1.649 euro per jaar, dat is 137 euro per maand. De premiestijging is het gevolg van hogere lonen en toenemende zorgkosten.

Zorgverzekeraars kunnen van de richtlijn afwijken en bepalen uiteindelijk zelf wat de definitieve premie wordt voor de zorgverzekering in 2023. Een verzekeraar kan er bijvoorbeeld voor kiezen om reserves in te zetten. In dat geval valt de premiestijging mogelijk lager uit dan tien euro per maand. Andersom kan de premie juist ook hoger worden, als een

Afschaffing collectiviteitskorting basisverzekering, maar wel andere collectieve afspraken

Zoals eerder aangekondigd is collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Wij werken met verschillende verzekeraars samen die nog wel andere collectieve afspraken maken met werkgevers. Zoals korting op de aanvullende verzekeringen en aanvullende dekkingen voor fysiotherapie en preventieve zorg. Ook zijn er gezondheidsprogramma’s die de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Eigen risico zorgverzekering in 2023

Het verplichte eigen risico blijft 385 euro. Dat is al een aantal jaren ongewijzigd.

Aanpassingen in de dekking en plannen voor de komende jaren

  • In het regeerakkoord 2021-2025 staat het plan om anticonceptie gratis en makkelijker toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen.
  • In het regeerakkoord 2021-2025 staat het plan om de NIPT-test en 20-wekenecho voor alle vrouwen gratis te maken.
  • Vooral in de GGZ en wijkverpleging worden de contracten tussen zorgverleners en zorgverzekeraars verbeterd. Het betekent dat de dekking van niet-gecontracteerde zorg wordt aangepast.
Advies zorgverzekering