Wijzigingen in je bedrijf?

Wijzigingen in je bedrijf?

Dinsdag 25 oktober 2022

Wijzigingen in je bedrijf? Breng je verzekeringsadviseur op de hoogte

Een goed verzekeringspakket is onmisbaar voor de continuïteit van jouw bedrijf. Een aansprakelijkheidsclaim, inbraak of brand kan grote gevolgen hebben. Met bedrijfsverzekeringen kunnen de financiële gevolgen bij schade volledig of gedeeltelijk beperkt worden. Een vereiste daarvoor is wel dat de dekking doorlopend aansluit bij de risico’s. Daar letten wij als verzekeringsadviseur natuurlijk op. Want wij voorkomen graag vervelende verrassingen, maar daarbij is ook een actieve rol nodig van het bedrijf zelf.

Inspelen op nieuwe risico’s

Bij grote veranderingen in het bedrijf heb je als ondernemer de handen vol. Het informeren van de verzekeringsadviseur heeft dan niet de hoogste prioriteit. Begrijpelijk, maar er kleven wel gevaren aan. En deze gevaren kunnen makkelijk vermeden worden. Want het is juist heel waardevol om onze risicomanagers tijdig te betrekken bij de veranderingen. Want ze denken mee. Niet alleen over de mogelijke gevolgen voor verzekeringen, maar ook over regelgeving en preventieve maatregelen.

Afspraken in de polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden staan altijd duidelijke afspraken over wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering. Want de premie en dekking van de verzekering zijn gebaseerd op de situatie bij de aanvraag. Bijvoorbeeld de activiteiten van het bedrijf en het gebruik van het gebouw. Wijzigen deze gegevens? Dan heeft dat mogelijk invloed op de verzekeringsovereenkomst. Het beste is het om de verzekeraar (via je adviseur) vooraf te informeren. Gebeurt dat niet? Dan kan dat negatieve gevolgen hebben zoals een lagere of geen uitkering bij schade. 

Welke wijzigingen moet je doorgeven aan de verzekeringsadviseur?

Het is belangrijk dat wij in vroegtijdig stadium meegenomen worden in de reis naar impactvolle beslissingen. Bijvoorbeeld:

  • Wijzigingen in de structuur van de onderneming
  • Aan- en verkoop van ondernemingen
  • Wijziging of uitbreiding van activiteiten
  • Investeringen en/of mutaties in activa, materieel, machineparken en wagenparken
  • Aanbouw en verbouwingen
  • Installatie van zonnepanelen
  • Tijdelijke leegstand
  • Tijdelijk verblijf op een andere locatie

Gaat er iets veranderen bij jouw bedrijf? Wij denken met je mee

Heb je plannen voor (grote) veranderingen in jouw bedrijf? Neem op tijd contact op met de risicomanagers van VMD Koster via 0172 611 116. Wij denken met je mee en kijken ook of de verzekeringen aangepast moeten worden. Verzekeraars hebben vaak tijd nodig voor de acceptatie van nieuwe of aangepaste risico’s. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat je met een niet verzekerd risico komt te zitten of geen keuze hebt uit alternatieve oplossingen.

  Bel mij terug