Whitepaper over wel of niet aanbieden pensioenregeling

Whitepaper over wel of niet aanbieden pensioenregeling

Donderdag 18 juli 2019

Whitepaper over wel of niet aanbieden pensioenregeling

29% van de werkgevers biedt geen pensioenregeling aan voor de medewerkers. Dit kan negatief uitpakken voor zowel de medewerkers als de werkgever. Biedt u nog geen pensioenregeling aan? Vraag dan via pensioen.com de whitepaper aan met een uitleg over de regels en mogelijkheden bij het wel of niet aanbieden van een pensioenregeling.

Whitepaper aanbieden pensioenregeling

Wat is de reden om geen pensioenregeling aan te bieden?

  • Kosten van een pensioenregeling
  • Administratieve last
  • Pensioenregelingen sluiten niet aan bij de wensen van werkgever en werknemer
  • Andere oplossingen, zoals individuele pensioenopbouw

En waarom bieden de meeste werkgevers juist wel een pensioenregeling aan?

  • Financiële toekomst werknemer, partner en kinderen
  • Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • Collectief pensioen is voordeliger en heeft minder risico dan individuele pensioenopbouw
  • Aantrekkelijk voor nieuw personeel

Geen regeling aanbieden? Denk ook aan goed werkgeverschap

Hou er rekening mee dat u in het kader van goed werkgeverschap uw medewerkers goed moet informeren over de arbeidsvoorwaarden. Zeker als er geen aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Zonder aanvullend pensioen rest alleen de AOW-uitkering. Dit betekent een sterke daling van het inkomen. Als de werknemer dit begrijpt, kan hij zelf maatregelen treffen om de gevolgen van het ontbreken van een pensioenregeling op te vangen.

Whitepaper aanvragen via pensioen.com

Mag of moet ik een pensioenregeling aanbieden voor het personeel? Die vraag wordt beantwoord in de whitepaper die u gratis kunt aanvragen via het formulier op de website pensioen.com. U ontvangt de whitepaper over het aanbieden van een pensioenregeling vervolgens binnen twee werkdagen.

Whitepaper gratis aanvragen