Wet waardeoverdracht klein pensioen

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Donderdag 1 maart 2018

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 januari 2019 treedt de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. Met een klein pensioen wordt een pensioen bedoeld dat per jaar tussen € 2 en € 468 zal gaan uitkeren. Enkele onderdelen van de wet zijn al ingegaan op 1 maart 2018. Dat zijn:

  • Het vervallen van individueel bezwaarrecht bij verhoging van de pensioenrichtleeftijd.
  • Internationale waardeoverdracht.
  • Pensioenverevening bij scheiding.

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Het doel van het wetsvoorstel is een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenen gebundeld worden tot een pensioen van grotere omvang. De pensioenuitvoerder waar een gewezen deelnemer een klein pensioen heeft, mag de waarde daarvan eenzijdig overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van deze deelnemer. De nieuwe pensioenuitvoerder moet deze waardeoverdracht accepteren.

Heel klein pensioen

Naast het begrip klein pensioen, introduceert het wetsvoorstel het begrip heel klein pensioen. Van een heel klein pensioen is sprake als een pensioenaanspraak niet meer bedraagt dan € 2 per jaar. Dergelijke hele kleine pensioenen vervallen, zonder compensatie voor de pensioengerechtigde. Het laten vervallen van deze hele kleine pensioenen acht de regering proportioneel. Bij het laten vervallen van deze kleine aanspraken draait het collectief niet meer op voor de kosten die moeten worden gemaakt voor het in stand houden van dit soort kleine aanspraken.

Ouderdomspensioen

Waardeoverdracht van klein pensioen geldt alleen voor een klein ouderdomspensioen. Zowel voor nieuwe als bestaande aanspraken. Voor afkoop van een klein (bijzonder) partnerpensioen of wezenpensioen blijven de bestaande regels ongewijzigd.