Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Maandag 10 december 2018

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en de verschillen. Het streven is de maatregelen uit de wet in te voeren per 1 januari 2020. Wat zijn de belangrijkste punten uit deze wet?

Hoe wil het kabinet de arbeidsmarkt in balans brengen?

Hoe de wet er precies uit komt te zien, staat nog niet vast. Maar hieronder geven wij een paar belangrijke uitgangspunten waar werkgevers straks waarschijnlijk rekening mee moeten houden.

  • Een werknemer heeft vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding.
  • In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de werkgever straks een proeftijd opnemen van maximaal vijf maanden.
  • De maximale termijn waarover tijdelijke contracten verstrekt mogen worden wordt weer verlengd naar 3 jaar. Dit was ook al zo vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid.
  • Een opeenstapeling van omstandigheden vormt een redelijke grond voor ontslag. Er moet dan sprake zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever. Het pensioen valt hier buiten.
  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract, dan voor werknemers met een vast contract.
  • De ww-premiedifferentiatie vervalt, hieronder wordt uitgelegd wat dit betekent. De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie nog afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.