Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

Dinsdag 9 april 2019

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

Werkgevers zijn in principe aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van het werk. Maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes? Verzekeraar De Vereende beantwoordt deze vraag in een artikel op hun website. Wij vatten het voor u samen.

Jurisprudentie over werkgeversaansprakelijkheid

Op grond van artikel 7:658 BW is er sprake van aansprakelijkheid als de werkgever heeft nagelaten voldoende zorg te dragen voor de veiligheid van zijn medewerkers. Valt een bedrijfsuitje ook onder tijdens uitoefening van het werk’? Uit jurisprudentie komt naar voren dat dit sterk afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij speelt niet alleen een rol of er voldoende verband bestaat tussen de gebruikelijke werkzaamheden en het uitje, maar ook of deelname aan het uitje verplicht is en of het belang van het bedrijf wordt gediend door het uitje.

Varen met speedboot tijdens jaarlijkse personeelsdag

Tijdens de jaarlijkse personeelsdag van een bedrijf werd gevaren met een speedboot. Tijdens deze vaartocht raakt een werkneemster ernstig gewond. De rechter oordeelde dat er sprake was van werkgeversaansprakelijkheid op basis van 7:658 BW. Want de personeelsdag diende het bedrijfsbelang en deelname werd door de werknemers als een sociale verplichting ervaren. Dat het actieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden en op een zaterdag werd georganiseerd, was niet relevant.

Goed werkgeverschap

Op basis van 7:611 BW moet de werkgever zich als goed werkgever ten opzichte van zijn werknemers gedragen. Van een goed werkgever mag worden verwacht dat deze de nodige zorg betracht om het risico op schade tot een minimum terug te brengen, de risico’s voor haar rekening te nemen, over de mogelijke gevolgen van deelname te waarschuwen en indien mogelijk een adequate verzekering te sluiten.

Het rollerskate arrest

Een bekend voorbeeld is het rollerskate arrest. Een werkgever organiseert na werktijd een workshop dansen op rollerskates. Een werkneemster kwam ten val waarbij zij haar pols brak. Deelname aan de workshop was vrijwillig, maar de workshop vond wel plaats in de hal van het kantoor van de werkgever én de werkgever had de activiteit mede georganiseerd. Door deze samenhang tussen de workshop en het werk oordeelde de rechter dat er voor de werkgever een zorg- en preventieplicht gold.

Voldoende verzekerd? Neem contact op met onze risicomanagers

Bent u als werkgever voldoende verzekerd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld op basis van artikel 7:658 BW of 7:611 BW. De risicomanagers van VMD Koster vertellen het u graag. Neem voor een adviesgesprek contact met ons op via onderstaand formulier of bel 0172 611 116. Voor meer informatie kunt u ook de pagina over de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bezoeken.

Offerte werkgeversaansprakelijkheidsverzekering