Welke overlijdensrisicoverzekering kiest u?

Welke overlijdensrisicoverzekering kiest u?

Maandag 7 april 2014

Als u of uw partner overlijdt, kunnen er financiële problemen ontstaan. Het inkomen van de overledene valt door het overlijden weg. Het nabestaandenpensioen valt (meestal) tegen maar de kosten van de huishouding lopen door. Eventuele financieringen en de hypotheek blijven bestaan. Een goede overlijdensrisicoverzekering is daarom belangrijk in bijna elk gezin! Maar wat is dan een verstandige oplossing: een groot bedrag ineens of een maandelijks bedrag? We hebben de voor- en nadelen voor u op een rij gezet.

Een bedrag ineens

De voordelen van deze verzekering zijn:

  • De nabestaande kan in één keer financieringen of de hypotheek aflossen.
  • De nabestaande kan de uitkering naar eigen inzicht besteden. Bijvoorbeeld voor aanschaf van een auto of een verbouwing.
  • De nabestaande kan zelf bepalen hoeveel geld op welk moment wordt opgenomen om het eigen inkomen aan te vullen.

Er zijn ook mogelijke nadelen:

  • De nabestaande is zelf verantwoordelijk voor het beheer van het kapitaal. Grote aankopen zorgen voor snel interen op de reserves. Blijft er genoeg over voor het levensonderhoud?
  • Er moeten keuzes gemaakt worden over het ‘vastzetten’ van het kapitaal dat nog niet nodig is. Keuzes die onder andere afhankelijk zijn van de rentestand op dat moment.
  • Als de nabestaande advies en begeleiding nodig heeft bij het beheer van de financiën brengt dit kosten met zich mee.

Maandelijks een bedrag ontvangen

De voordelen van deze verzekering zijn:

  • De nabestaande ontvangt een vast bedrag per maand. Dat betekent zekerheid van aanvulling op het inkomen. Dit sluit goed aan bij het maandelijkse tekort dat is ontstaan.
  • Geen zorgen over het beheer voor de nabestaande.
  • Geen onnodige kosten van advies en beheer voor de nabestaande.

Een combinatie kan ook

Rekening houden met gewenste aflossing(en) en een vooraf vaststaande maandelijkse aanvulling op het inkomen van de nabestaande. Dat kan natuurlijk ook! Wij bekijken graag samen met u wat voor u en uw partner een ideale oplossing is.