Wat moet ik doen bij een aanrijding?

Wat moet ik doen bij een aanrijding?

Woensdag 2 maart 2022

Een aanrijding met de auto? Breng de situatie goed in kaart

Een aanrijding is vervelend, maar helemaal wanneer er discussie ontstaat over de precieze toedracht. Soms wordt zo’n zaak tot aan het Gerechtshof uitgevochten. Breng daarom altijd goed de situatie en omstandigheden in kaart. Wij snappen wij dat dit niet altijd makkelijk is direct na een aanrijding, maar het is wel heel belangrijk.

Praktijkvoorbeeld: Mercedes vs. Suzuki

Een praktijkvoorbeeld van een aanrijding tussen een Mercedesbestelbus met aanhanger en een Suzuki personenauto onderstreept het belang. De Suzuki stond geparkeerd in een diagonaal parkeervak aan de linkerzijde van de rijbaan. In de straat geldt eenrichtingsverkeer. De Mercedes met aanhanger reed in de verboden rijrichting. De Suzuki wilde uitparkeren. De voorzijde van de aanhanger kwam in botsing met de rechter achterzijde van de Suzuki.

Wisselende verklaringen

De bestuurder van de Suzuki heeft wisselende verklaringen afgelegd. Ze heeft gesteld dat zij achteruit wilde gaan rijden, maar nog stilstond in het parkeervak, maar later heeft ze ook verklaard dat ze al reed. Volgens haar heeft de aanhanger haar auto geraakt omdat deze is gaan slingeren doordat de Mercedes te hard over een verkeersdrempel reed. De bestuurder van de Mercedes ziet het anders: de oorzaak van de botsing is dat de Suzuki achteruit uit het parkeervak reed, zonder voorrang te verlenen.

Voorrangsregel

De zaak komt voor de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft de Suzuki-bestuurder onvoldoende bewezen dat zij nog stilstond in het parkeervak toen de botsing plaatsvond. De rechtbank gaat dan uit van de bekende voorrangsregel: “Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals (…) achteruitrijden (…) moeten het overige verkeer voor laten gaan.” Dat is een absolute regel, zegt de rechtbank en het maakt dan voor de schuldvraag niet uit dat de Mercedes tegen de toegestane rijrichting in reed.

Rapport experts

De Suzuki-bestuurder laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Daar krijgt ze deels gelijk. Ook het Hof concludeert dat de vrouw al reed, rapporten van diverse ingeschakelde experts wijzen daarop. Zij moest dus voorrang verlenen. Maar het Hof vindt wel dat de Mercedesbestuurder ook iets te verwijten valt: door tegen het verkeer in te rijden heeft hij de kans op een ongeval verhoogd. Het Hof vindt daarom dat de helft van de schade van de Suzukibestuurder moet worden vergoed.

Aandachtspunten bij een aanrijding

Natuurlijk wilt u een juridische strijd voorkomen bij een aanrijding. Let daarom op de volgende zaken:

  • Maak een situatieschetsje.
  • Noteer gegevens van omstanders (naam, telefoonnummer en eventueel kenteken).
  • Neem foto’s van de schade en de situatie als geheel.
  • Maak ook foto’s van bijvoorbeeld ook van slipsporen, gebroken glas of brokstukken.
  • Erken geen aansprakelijkheid en ook ga niet in discussie over de schuldvraag.
  • Stem er nooit mee in om de schade onderling meteen te regelen.
  • Vul samen met de andere partij een schadeformulier in. Onderteken dit alleen wanneer je het eens bent met wat is ingevuld.
  • Meld de schade bij je adviseur. Adviseurs zoals VMD Koster begeleiden de verdere afhandeling van de schade voor je.
  • Schakel bij ernstige schades de politie in.
Advies autoverzekering