Wat moet u weten over het optierecht bij uw AOV?

Wat moet u weten over het optierecht bij uw AOV?

Maandag 28 januari 2019

Wat moet u weten over het optierecht bij uw AOV?

Heeft u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Met uw AOV beschermt u uw inkomen als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt. Het is daarbij belangrijk dat het juiste verzekerd bedrag is gekozen. Daarom kunt u waarschijnlijk jaarlijks of eens in de drie jaar gebruik maken van het optierecht. Het optierecht bij een AOV biedt u de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen, zonder dat u weer medische vragen moet beantwoorden.

Voorwaarden die gelden bij het optierecht

Het verzekerd bedrag mag niet meer dan 80% van het bruto jaarloon of de fiscale winst bedragen. U kunt het optierecht bij sommige verzekeraars bovendien alleen toepassen als u aan kunt tonen dat u voldoende inkomen hebt gehad over de afgelopen jaren.

Waarom is het optierecht belangrijk?

Optierecht kan van groot belang zijn. Want als uw inkomen stijgt, moet het verzekerde bedrag van uw AOV toereikend blijven. U kunt de verhoging doorvoeren ongeacht uw medische situatie. Dus ook als u tijdens de looptijd van uw AOV een medische geschiedenis heeft opgebouwd, dan kunt via het optierecht het verzekerde bedrag toch laten groeien.

Het verzekerde bedrag van uw AOV verhogen zonder optierecht

Heeft u geen optierecht en wilt u uw verzekerde bedrag verhogen? Of wilt u een verhoging groter dan het optierecht toestaat, dan kunt u mogelijke uw lopende AOV verhogen. Als u geen noemenswaardige ziekte of arbeidsongeschiktheid gehad sinds het afsluiten van uw verzekering, dan kan dit met een aanvullende gezondheidsverklaring snel geregeld zijn.

Hoe maakt u gebruik van het optierecht?

Via uw adviseur ontvangt u voor het verstrijken van de afgesproken periode een formulier waarop u uw keuze bekend kan maken. De adviseur zorgt er vervolgens voor dat uw AOV wordt aangepast.

Wilt u advies over uw AOV?

Heeft u een vraag over uw AOV of het optierecht? Of bent u nog niet verzekerd en op zoek naar een onafhankelijk en vakkundig adviseur? Dan kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. Bel 0172 611 116 of stuur mail naar info@vmdkoster.nl.

Offerte AOV