Wat kan de werkgever doen als hij vermoedt dat een werknemer corona heeft?

Wat kan de werkgever doen als hij vermoedt dat een werknemer corona heeft?

Vrijdag 6 november 2020

Wat kan de werkgever doen als hij vermoedt dat een werknemer corona heeft?

De impact van het coronavirus blijft groot, ook op de werkvloer. Hoe gaat u hiermee om als werkgever? En wat doet u als u te maken krijgt met (vermoedelijk) besmette medewerkers op de werkvloer?

Coronamelder

Coronamelder is de officiële notificatie app van Nederland. Inmiddels is de app bijna 4 miljoen keer gedownload.  De app waarschuwt als je (te lang) in de buurt bent geweest van iemand met corona. Bij een melding wordt geadviseerd thuis te blijven tot 10 dagen na het contact. Het doel is om bescherming te bieden en het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.

Het gebruik van de app is vrijwillig. Als werkgever mag u gebruik van de app niet aan- of afraden. Dit heeft te maken met de gezagsrelatie en de ongelijke machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Als een werkgever iets vraagt, zullen veel werknemers zich namelijk verplicht voelen. U kunt natuurlijk wel uw werknemers informeren over het bestaan en de werking van de app.

Ziek of niet ziek?

Een werknemer is ziek wanneer hij door zijn klachten niet in staat is om zijn eigen werk uit te voeren. Is een werknemer besmet met het coronavirus en heeft hij milde klachten, maar wel in staat om zijn werk uit te voeren? Dan meldt u hem niet ziek. De werknemer moet wel in (thuis)isolatie om verdere besmetting te voorkomen. Indien thuiswerken geen optie is, moet alsnog het loon moeten doorbetalen. De ziekteverzuimverzekering keert in het laatste geval niets uit.

Ziekmelding vanwege corona

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, mag u niet vragen naar de aard en oorzaak. Dus ook niet of hij besmet is met het coronavirus. Als de medewerker hier zelf over begint, mag u deze informatie niet vastleggen of delen. Ook niet met collega’s op de werkvloer. Bij een positieve coronatest, neemt de GGD contact op met de werknemer en wordt het bron- en contact onderzoek gestart. De GGD neemt contact op met de werkgever als er kans is op besmetting op de werkplek.  Bij twijfel, kunt u ook zelf de GGD om advies vragen.

Wat kunt u wel doen?

  • Geef de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan de arbodienst en regel een afspraak met de bedrijfsarts voor verdere beoordeling en advies.
  • Reinig en ventileer de werkplekken en zorg dat gezamenlijk gebruikte objecten regelmatig worden schoongemaakt.
  • Zorg dat het schoonmaakpersoneel zich goed kan beschermen met behulp van het juiste materiaal en middelen.
  • Herinner werknemers regelmatig aan de maatregelen en adviezen.

Vermoeden van corona

Het dringende advies van de overheid om bij bepaalde klachten thuis te blijven, de verplichting die u als werkgever heeft om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en het feit dat u werknemers niet mag vragen naar hun gezondheid en medische gegevens, brengt u soms in een lastige spagaat. Doe daarom ook een beroep op uw werknemers. Stel een handige checklist of een factsheet op met als doel dat werknemers bij zichzelf nagaan of ze klachten hebben die op corona kunnen duiden. Geef hierbij aan wat u van hen verwacht.

Het meten van lichaamstemperatuur van uw werknemers mag niet zomaar. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Wat wel kan, is uw werknemers in de gelegenheid stellen zelf hun temperatuur op te meten in een voldoende afgeschermde ruimte. Vervolgens kunnen zij zelf bepalen of zij actie moeten ondernemen.

Werk scenario’s uit

Als werkgever houdt u zich aan de wetgeving rondom de arbeidsomstandigheden en privacy, maar ook aan het advies van de overheid. Daarnaast heeft u natuurlijk aandacht voor de bedrijfscontinuïteit en de mentale gezondheid van uw werknemers.

Zorg dat u heeft nagedacht over verschillende situaties, zoals een volledige lockdown, besmettingen op de werkvloer en kwetsbare werknemers of gezinsleden in risicogroepen. Stel een protocol op en deel deze met de leidinggevenden. En blijf vooral met elkaar in gesprek.

Advies van onze verzuimspecialisten

Hulp nodig bij de route in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Contactformulier