Wat doet uw bedrijf met geprinte privacygevoelige gegevens?

Wat doet uw bedrijf met geprinte privacygevoelige gegevens?

Woensdag 16 mei 2018

Wat doet uw bedrijf met geprinte privacygevoelige gegevens?

Bij het AVG-proof maken van de organisatie zijn niet alle bedrijven zich bewust van de hoeveelheid data die nog dagelijks wordt uitgeprint. Het veiligheidsrisico dat deze papieren data niet zorgvuldig worden beheerd en vernietigd is groot en wordt onderschat volgens een leverancier van papiervernietigers.

Papier als risico

De maatregelen die worden genomen om de beheerde persoonlijke data te beveiligen zijn vooral gericht op de beveiliging van digitale data. Dit terwijl een groot deel van de veiligheidsincidenten zich juist voordoet met papieren en geprinte data. Zo vormen documenten die na gebruik in de papierbak worden weggegooid of printjes die bij een printer blijven liggen een risico waar vaak niet bij wordt stilgestaan.

40 % incidenten niet digitaal

Van de 598 incidenten op het gebied van gegevensbescherming die tussen juli en september 2016 zijn geregistreerd door de ICO, een Britse instantie voor gegevensbescherming, was 14% te wijten aan verlies of diefstal van papierwerk, 19% aan verkeerde adressering en 4% aan het achterlaten van documenten op een onveilige plek. Nog eens 3% was te wijten aan een onveilige vernietiging van het papier. Ondanks de digitale revolutie was 40% van de incidenten dus nog toe te schrijven aan papier.