Wat als je compagnon overlijdt?

Wat als je compagnon overlijdt?

Dinsdag 13 september 2022

Wat als je compagnon overlijdt?

In Nederland zijn er meer dan 200.000 bedrijven waar twee of meer eigenaren dagelijks met elkaar hun gezamenlijke onderneming tot een succes maken. Wat de financiële gevolgen zijn als één van de compagnons (plotseling) overlijdt, is een onderwerp waar weinig ondernemers bij stil staan. Daarom vragen wij hier toch even aandacht voor. Kan jouw bedrijf blijven bestaan als één van de compagnons overlijdt?

Kosten voor achterblijvende compagnon

De achterblijvende ondernemer kan voor aanzienlijke extra kosten komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De waarde van het aandeel van de overleden partner
  • Het verlies van inkomsten die de overleden partner genereerde
  • Leningen die mede door de onderneming zijn aangegaan
  • Juridische en notariële kosten om de bedrijfsstructuur aan te passen

Erfgenamen eisen waarde van de onderneming op

Het eerste punt lichten we graag verder toe. Samen met jouw compagnon ben je eigenaar van de onderneming. Overlijdt één van de zakenpartners? Dan kunnen de erfgenamen het deel van de waarde die de onderneming heeft en dat toebehoorde aan de inmiddels overleden zakenpartner, opeisen. De vraag is of er daarvoor voldoende geld is. En zo niet, of de bank dat dan wil lenen.

Zijn de extra financiële lasten te dragen?

De kernvraag voor ondernemers is: is het (onverwacht) overlijden van een compagnon voor de langstlevende zakenpartner(s) financieel te dragen? Is het antwoord ’nee’? Dan betekent dit vaak dat ook de langstlevende compagnon door het overlijden van de zakenpartner zijn vermogen in de onderneming voor een belangrijk deel verloren ziet gaan. Of dat het bedrijf daardoor ophoudt te bestaan.

Veel extra financiële lasten zijn eenvoudig te verzekeren

Maak je de berekening van jouw situatie de kosten zijn als uw zakenpartner komt te overlijden? Schrik dan niet van het bedrag. Want veel van deze financiële risico’s zijn goed te verzekeren, ook als het gaat om bedragen van meer dan 1 miljoen euro. Hiervoor bestaat de compagnonsverzekering.

Compagnonsverzekering

Met een compagnonverzekering krijg je bij het overlijden van jouw compagnon een bedrag uitgekeerd. Daarmee kan je bijvoorbeeld de aandelen overnemen of de gederfde inkomsten opvangen. Hou er rekening mee dat voor iedere compagnon een aparte verzekering nodig is. Als er twee zakenpartners zijn, worden er vaak ook twee aparte compagnonverzekeringen afgesloten.

Keyman verzekering

Een keyman verzekering is - net als de compagnonsverzekering - een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt het bedrijf (deels) gecompenseerd voor mogelijk financieel verlies veroorzaakt door overlijden van een persoon die van essentieel belang is voor de onderneming. Die sleutelfiguur kan één van de compagnons zijn. Maar natuurlijk ook iemand anders binnen het bedrijf met specifieke kennis of ervaring.

Advies over de compagnonsverzekering en keyman verzekering

Wil je advies over deze zakelijke overlijdenrisicoverzekeringen? Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen of vul het contactformulier in. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met je op.

Wil je meer weten over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen? Open dan het dienstverleningsdocument.

Contact over de campagnonsverzekering