Wanneer ontvangt u de factuur en herinnering

Wanneer ontvangt u de factuur en herinnering

Maandag 17 augustus 2020

Betalen verzekeringspremie: wanneer ontvangt u de factuur en wanneer de herinnering?

Bij verzekeringen is het zeer belangrijk dat de premie op tijd binnen is bij de verzekeraar. Verzekeraars schorten de dekking op na 30 dagen. U bent dan niet meer verzekerd. Wij zien de laatste jaren dat verzekeraars vaker een schade afwijzen omdat de premie niet op tijd betaald is. Om de kans te verkleinen dat dit gebeurt, veranderen wij vanaf 17 augustus 2020 onze werkwijze bij het versturen van facturen en herinneringen.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Voortaan krijgt u voor verzekeringen bij ons volmachtbedrijf een factuur twee weken voor het begin van de maand van de premievervaldatum. De premievervaldatum is de datum waarop de premie verschuldigd is. Door de factuur eerder te versturen, heeft u meer kans om de premie tijdig over te maken.

Voor verzekeringen die niet via onze volmacht lopen, maar rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, wijzigt de verzendwijze niet. De factuur ontvangt u in de laatste week van de maand vóór de premieververvaldatum.

Wanneer ontvangt u de herinnering?

Wij voorkomen vervelende verrassingen, daarom sturen wij op tijd een herinnering en aanmaning. Met onze nieuwe werkwijze krijgt u de herinnering 14 dagen na de premievervaldatum. Voorheen was dit na 28 dagen. Dit betekent dat er meer tijd ligt tussen de herinnering en de aanmaning en u voldoende tijd heeft om de factuur alsnog te voldoen.

Wanneer ontvangt u de aanmaning?

Als de premie 30 dagen na de premievervaldatum nog niet betaald is, ontvangt u een aanmaning. Bij de aanmaning wordt u nadrukkelijk gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling: verzekeraars kunnen zich bij een schade op non-betaling beroepen en u bent dan niet verzekerd. De verplichting tot betaling blijft staan. Bij de aanmaning krijgt u een nieuwe betaaltermijn van 14 dagen. Deze geldt vanaf het moment dat u die brief heeft ontvangen. De dag na ontvangst van de betaling is de dekking weer hersteld.

Gevolgen van te laat betalen verzekeringspremie

Wanneer er te laat betaald wordt, schort de verzekeraar de dekking op. Dit is vastgelegd in artikel 7:934 van het Burgerlijk Wetboek. Het schorsen of beëindigen kan grote gevolgen hebben. Krijgt u dan te maken met bijvoorbeeld een brand of aanrijding, dan is dus mogelijk de schade niet verzekerd. U draait zelf op voor de kosten.

Het voordeel van automatische incasso

Betalen via automatische incasso betekent dat er toestemming wordt gegeven aan VMD Koster om facturen automatisch van uw IBAN-rekening af te schrijven. Dit is een veilig en vertrouwde betaalmethode. De voordelen voor u:

  • Geen omkijken meer naar het betalen van nota’s.
  • Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd.
  • U bespaart uzelf het administratieve werk van het steeds opnieuw doen van terugkerende betalingen.

Wilt u een SEPA-machtiging geven voor automatische incasso van de premie? Vul dit digitale formulier in: www.vmdkoster.nl/machtiging