Wanneer is de Brexit van invloed op uw verzekeringen?

Wanneer is de Brexit van invloed op uw verzekeringen?

Maandag 14 juni 2021

Wanneer is de Brexit van invloed op uw verzekeringen?

De positie van het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen de Europese Unie wijzigt door de Brexit. Dit kan van invloed zijn op uw zakelijke verzekeringen. Dat is zo bij onderstaande situaties:

  • Als u producten in het VK heeft opgeslagen.
  • Als u handel drijft met bedrijven of instellingen in het VK.
  • Als u in het VK werkzaamheden uitvoert.

Is dit op uw bedrijf van toepassing? Neem dan contact met ons op. Mogelijk moeten uw verzekeringen aangepast worden. Hieronder geven wij alvast een toelichting op gewijzigde risico’s door de Brexit.

Transportverzekering met dekkingsgebied Europa

Heeft u een transportverzekering afgesloten? Met werelddekking bent u gewoon verzekerd voor de transporten van en naar het VK. Met een Europadekking is het belangrijk om te bekijken of uw verzekeraar dekking geeft voor het VK. Mogelijk is voortaan de werelddekking nodig.

Export en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Exporteert u producten naar het VK, dan is het in het kader van aansprakelijkheid belangrijk dat het VK onder de dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Ook voor deze verzekering geldt dat omzetting naar werelddekking misschien nodig is. Dan loopt u niet het risico dat bij een schade in het VK dat deze uitgesloten is van dekking.

Import en risico productaansprakelijkheid

Importeert u producten of onderdelen vanuit het VK? Dan wordt u als gevolg van de Brexit voortaan gezien als producent. U bent dan de eindverantwoordelijke in het kader van de wettelijke productaansprakelijkheid. Als het door u verder verhandelde product of onderdeel schade of letsel veroorzaakt, dan is de kans groot dat u als eindverantwoordelijke deze schade moet vergoeden. Het is daarom verstandig om productaansprakelijkheid mee te verzekeren.

Advies over uw verzekeringen en uw activiteiten in het VK

Dus bent u actief in het VK of verwacht u dat dit (opnieuw) gaat gebeuren? Dan is het belangrijk dat u met onze risicomanagers in gesprek gaat. Samen met u bekijkt hij dan de mogelijkheden om de risico’s te verzekeren. Bel 0172 611 116 of stel uw vraag via het contactformulier.

Stel uw vraag over uw zakelijke verzekeringen