Waarom worden schadeverzekeringen duurder?

Waarom worden schadeverzekeringen duurder?

Donderdag 6 februari 2020

Waarom worden schadeverzekeringen duurder?

De premies voor zakelijke schadeverzekeringen staan al tijden onder druk. Dat is een direct gevolg van het feit dat verzekeraars meer geld uitgeven aan schade-uitkeringen dan dat zij binnen krijgen met premies.

Wat zijn de oorzaken dat verzekeraars moeten ingrijpen bij schadeverzekeringen?

  • Te scherpe tarieven waardoor er te weinig premie binnen kwam.
  • Uitbreiding van voorwaarden waardoor meer schade gedekt is.
  • Toenemende schade door klimaatverandering.
  • De schadeher­stelkosten nemen toe.
  • Omdat de rente zeer laag staat, is het moeilijk met de premies rendement te behalen.

En wat zijn de gevolgen daarvan?

Door overnames zijn er in Nederland al minder verzekeraars, maar de overgebleven verzekeraars zijn ook steeds kritischer welke risico’s ze willen verzekeren. Voor sommige bedrijven wordt verzekeren zelfs bijna onmogelijk. Voor lopende en nieuwe verzekeringen wordt vaker een hogere premie in rekening gebracht. Dat komt dus ook omdat premies de afgelopen jaren meestal te laag waren.

Preventie is en blijft essentieel

Verzekeraars benadrukken dat het heel belangrijk blijft voor bedrijven om preventieve maatregelen nemen. Dit is dan ook het belangrijkste onderwerp als wij met bedrijven spreken over risicobeheer. Want zeker bij schadeverzekeringen zijn er meer en strengere preventie-eisen en clausules waaraan voldaan moet worden om de dekking te behouden. Denk bijvoorbeeld aan alarmeisen en de verplichting om de elektrische installatie te keuren conform de eisen van NEN.

Wij adviseren dan ook te investeren in het voorkomen van schades. Het is fijn om goed verzekerd te zijn, maar je wordt er als bedrijf nooit beter van. Een schade gaat toch tijd, aandacht en soms geld vergen die je niet kun besteden aan het onderhouden van je klanten. Of het werven van nieuwe klanten.

Het liefst hebben we geen eisen van de verzekeraar hierover op de polis. Bij een grotere schade zorgt zo’n escape voor de verzekeraar vaak voor vertraging of erger. Bij onze onderhoudsgesprekken met klanten geven we veel aandacht aan het doornemen van de preventie-eisen.

Heeft u een vraag over uw zakelijke verzekeringen?