Voorraad verzekeren: waar moet je op letten?

Voorraad verzekeren: waar moet je op letten?

Vrijdag 24 februari 2023

Voorraad verzekeren: waar moet je op letten?

Heb je in jouw bedrijfspand een goederenvoorraad? Dan doe je er natuurlijk alles aan om schade te voorkomen. Maar mocht er iets misgaan, dan wil je terug kunnen vallen op een verzekering. Waar moet je op letten bij het verzekeren van de voorraad?

Welke verzekering kies je voor de voorraad?

Er zijn twee namen voor dezelfde verzekering: goederenverzekering of voorraadverzekering. Je hebt misschien ook wel eens gehoord van de inventaris- en goederenverzekering, maar je kan de voorraad en bedrijfsinventaris los van elkaar verzekeren.

Deze verzekering vergoedt schade aan je handelsvoorraad. Denk aan grondstoffen, eindproducten en andere handelswaren. Zo kun je na schade nieuwe spullen kopen en snel weer aan de slag.

Welk bedrag verzeker je?

Koop je bij schade nieuwe spullen van dezelfde soort, dezelfde eigenschappen en kwaliteit? Dan krijg je de marktwaarde daarvan vergoed. Dit is de inkoopprijs van de goederen plus de afleveringskosten.

Hoe zorg je dat het verzekerd bedrag passend blijft?

De omvang van de voorraad kan snel veranderen. Daarom kijken wij bij het afsluiten van de verzekering naar een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat bij schade de verzekeraar niet kijkt of het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de voorraad op het moment van de schade. Om deze garantie te behouden, moet je jaarlijks de verzekering updaten. Dan zijn tussentijdse wijzigingen in het jaar daarna automatisch meeverzekerd.

Extra aandacht voor waterschade

Waterschade aan de voorraad komt in Nederland het meest voor. Bij de meeste verzekeraars is schade door hevige regenval, hagel en sneeuwdruk gedekt. Voor schade door lekkage van leidingen is een aanvullende dekking mogelijk.

Wat moet je doen aan inbraakpreventie?

Verzekeraars stellen strenge eisen op het gebied van schadepreventie. Er wordt van je verwacht dat je beveiligingsmaatregelen neemt om inbrekers buiten de deur te houden. Het risico op inbraak in je bedrijfspand wordt bepaald door het soort attractieve goederen en inventaris dat aanwezig is, de waarde ervan en waar deze liggen. Je kan via hetccv.nl/keurmerken/vrki-bedrijven/ zelf berekenen in welke risicoklasse jouw bedrijf wordt ingedeeld. En je ziet ook welke beveiligingsmaatregelen daarbij horen.

Wat als goederen tijdelijk op een andere plek staan?

Je goederen zijn verzekerd in of bij je bedrijfspand in Nederland. Staan ze tijdelijk op een andere plek? Dan is dit meestal ook verzekerd (met een maximale tijdsduur en een maximaal verzekerd bedrag). Geef dit voor de zekerheid altijd door aan je adviseur. Dan kan hij of zij samen met jou de dekking controleren en indien nodig actie nemen om de verzekering aan te passen.

Een eigen risico bij schade

Bij het afsluiten van een voorraadverzekering mag je zelf een eigen risico kiezen. Een hoger eigen risico betekent dat je bij schade een groter deel zelf moet betalen, maar daar staat een lagere premie tegenover.

Voorraad verzekerd tijdens transport

Wil je je goederen ook onderweg verzekeren? Sluit dan een verzekering voor het transport van je goederen af. Daarmee ben je ook verzekerd voor diefstal of beschadiging van spullen die onderweg zijn.

Advies over de voorraadverzekering