Voor welke beroepen is een BAV nodig?

Voor welke beroepen is een BAV nodig?

Woensdag 18 november 2020

Voor welke beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een verkeerd advies, een verkeerde berekening of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie: deze beroepsfouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de vermogensschade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook bekend onder de afkorting BAV, dekt de schade.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor een aantal beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Dat is geregeld in de wet. Het gaat om:

 • Architecten
 • Accountants
 • Advocaten
 • Financieel adviseurs
 • Notarissen

Daarnaast zijn er verschillende beroeps- en bedrijfsorganisaties die een verplichting voor een verzekering kennen. Meldt u zich aan bij zo’n organisatie? Dan zullen ze vooraf controleren of u een verzekering heeft en of die voldoet aan de eisen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering eis van opdrachtgever

Soms is het niet verplicht, maar wel noodzakelijk om deze verzekering af te sluiten. Opdrachtgever of klanten kunnen van u verlangen om een BAV af te sluiten. Als de verzekering ontbreekt, gaat de opdracht niet door.

Welke beroepen sluiten vaak een BAV af?

Naast de hierboven genoemde beroepen, die te maken hebben met een verplichting, hebben wij ook deze beroepen al vaak geadviseerd over beroepsaansprakelijkheid:

 • Belastingconsulenten
 • Communicatieadviseurs
 • ICT’ers
 • Ingenieurs
 • Interim managers
 • Makelaars van onroerend goed
 • Management consultants
 • Marketeers
 • Organisatieadviseurs

Deze beroepsgroepen leveren of verrichten diensten. Wordt er door één van deze specialisten een schade veroorzaakt door een fout? Dan heeft dit voornamelijk financiële schade tot gevolg.

Advies over beroepsaansprakelijkheid

Bij VMD Koster krijgt u onafhankelijk en vakkundig advies over de BAV. Wij helpen u met de keuze voor de verzekeraar die voor u de beste oplossing biedt. Daarbij kijken we naar de dekking, voorwaarden en premie. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of vul het offerteformulier in zodat wij voor u een marktverkenning kunnen maken.

Offerte BAV aanvragen