Verzuim door mentale klachten neemt toe

Verzuim door mentale klachten neemt toe

Woensdag 11 oktober 2023

Verzuim door mentale klachten neemt toe

Arbodiensten constateren dat langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten toeneemt. Mentale klachten zijn de oorzaak van bijna een op de vier verzuimdagen. Bij vrouwelijke werkenden tussen de 25 en 45 jaar is het zelfs de hoofdoorzaak voor uitval.

Kansen voor werkgevers om werkstress te verminderen

Veel jonge mensen willen alles tegelijk: een goede carrière, een gezin, een intensief sociaal leven, sporten én tijd voor zichzelf. De lat ligt steeds hoger. Met als gevolg dat we tegen onze grenzen aanlopen en daardoor eerder en langer uitvallen. Wat kun je als werkgever doen om het welzijn van je werknemers te verbeteren?

Aandacht besteden aan het financieel en sociaal welzijn van jonge werknemers

Vraag regelmatig hoe het met je werknemers gaat. En doe dat niet alleen tijdens het functioneringsgesprek, maar ook tussendoor. Weet daarbij dat jongere werknemers tot 36 jaar gemiddeld meer financiële en sociale uitdagingen hebben.

Waardering uiten

Werknemers vinden het fijn als ze worden beloond voor hun inzet. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in de vorm van waarderende woorden van hun leidinggevende en/of werkgever.

Aandacht besteden aan de belasting van het werk

Functies veranderen in hoog tempo. Werkgevers verwachten van werknemers dat zij meegaan in die veranderingen. Wees je er bewust van dat de eisen in competenties en vaardigheden veranderen en minder goed kunnen aansluiten bij je werknemers. Bekijk samen wat nodig is om aan de verwachtingen te blijven voldoen.

Zorgen voor maatwerk

Niet iedere werknemer is hetzelfde en verwacht dezelfde benadering. Terwijl de één er geen enkele moeite mee heeft te vertellen over dagelijkse problemen, zal de ander zich juist eerder afsluiten voor de buitenwereld. Met name in dat laatste geval kan het goed zijn professioneel advies en/of hulp in te schakelen als de werknemer daarvoor open staat.

Inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Door in te zetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, verklein je de kans op uitval door werkstress. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming. De kans dat een medewerker dan uitvalt door mentale problemen, is aanzienlijk kleiner.

Concrete oplossingen die direct toegepast kunnen worden zijn het aanbieden van een programma dat werknemers helpt om fit en vitaal te blijven. En gezond eten en bewegen op de werkvloer te stimuleren. Wij gaan hier graag met je over in gesprek. Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen.

Contact opnemen met onze adviseurs