Verzuimkosten door werkstress lopen steeds verder op

Verzuimkosten door werkstress lopen steeds verder op

Woensdag 13 november 2019

Verzuimkosten door werkstress lopen steeds verder op

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van TNO die zijn gepubliceerd voor de week van de werkstress.

Bekijk de factsheet werkstress 2019

Maatregelen tegen werkstress

Hoewel veel werkgevers al maatregelen treffen om werkstress te voorkomen, is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden.

De kosten van loondoorbetaling bij verzuim

De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedragen in 2017 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016.

De invloed van gebruik technologie op werkstress

Bijna de helft (47%) van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie dat zij dat niet meer kunnen verwerken.

Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45% aan dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, noemt  stress als oorzaak van werk-gerelateerd verzuim terwijl dit door een kwart van de mensen die geen informatie-overload ervaren als reden wordt genoemd. Digital detox is daarom een belangrijk thema voor de week van de werkstress.

Inzetten op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming. Het verminderen van werkstress is onderdeel van het proces om duurzame inzetbaarheid te verhogen. VMD Koster kan u hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door de collectieve zorgverzekering op de juiste manier in zetten.