VerzekeringsInzicht

VerzekeringsInzicht

VerzekeringsInzicht voor inkomensverzekeringen

VerzekeringsInzicht is vanaf 1 januari 2023 het portaal voor de inkomensverzekeringen bij NLG Verzekeringen. Je vindt in het portaal alle informatie voor het (financieel) managen van de verzuimverzekering en WIA-verzekeringen van jouw bedrijf. Zoals personeelsmutaties en ziek- en herstelmeldingen doorgeven en het uitkeringsproces volgen.

Inloggen VerzekeringsInzicht

Belangrijke informatie over VerzekeringsInzicht

Gebruikersnaam en activatiecode VerzekeringsInzicht

Nieuwe gebruikers ontvangen na het afsluiten van een inkomensverzekering via ons kantoor een gebruikersnaam en activatiecode voor VerzekeringsInzicht. Deze gegevens stuurt NLG Verzekeringen in twee aparte e-mails. Het adres waarvan de gegevens verzonden worden, eindigt op @nlg-inkomen.nl

Meldtermijn ziekmeldingen

Heeft een werknemer zich ziekgemeld? Dan geef je dit uiterlijk de tweede ziektedag door in VerzekeringsInzicht. Is de werknemer hersteld of is er sprake van deelherstel? Geef dit dan ook binnen twee dagen door in VerzekeringsInzicht.

In- en uitdiensttredingen

In- en uitdiensttredingen geef je binnen één maand door in VerzekeringsInzicht. Salariswijzigingen geef je eenmaal per jaar door. Afrekening van in- en uitdiensttredingen en salariswijzigingen vindt eenmaal per jaar plaats bij de naverrekening van de inkomensverzekeringen.

Naverrekening

In VerzekeringsInzicht vindt eenmaal per jaar de naverrekening plaats. Je krijgt hiervoor een e-mail waarin wordt gevraagd om de naverrekening in te vullen in VerzekeringsInzicht.

Gegevensuitwisseling arbodienst

NLG Verzekeringen heeft met arbodiensten afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens. Hierdoor kunnen meldingen in verband met schadeclaims automatisch worden doorgestuurd naar de arbodienstverlener en ontvangt NLG Verzekeringen informatie over het verloop van verzuimdossiers voor de afwikkeling van jouw schadeclaims.

Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste administratie bij en communicatie met de arbodienstverlener.

Eenvoudig inkomensverzekeringen beheren

Met de inkomensverzekeringen die je hebt afgesloten, zorg je ervoor dat je goed verzekerd bent voor de kosten van ziekte of arbeidsongeschiktheid van jouw medewerkers. De verzekeringen beheer je in ons online klantportaal VerzekeringsInzicht. Het portaal is volledig AVG-proof en kent verschillende handige functionaliteiten.

Eigen beheer over gebruikers, rechten en rollen

De hoofdgebruiker van jouw organisatie beheert zelf eenvoudig de lijst met gebruikers die toegang tot het portaal mogen hebben. Je kunt zelf gebruikers toevoegen en rechten toewijzen. Gebruik je VerzekeringsInzicht voor meerdere organisaties? Dan kunnen deze organisaties na het activeren aan elkaar gekoppeld worden zodat je met 1 keer inloggen alle gegevens in kunt zien.

Inzicht in data met handige rapportages

VerzekeringsInzicht geeft niet alleen inzicht in de ontwikkeling van het eigen personeelsbestand en verzuimkosten. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met de data uit het systeem en sectorinformatie van het CBS.

Ondersteuning bij gebruik van VerzekeringsInzicht

In het portaal heb je 24/7 toegang tot de kennisbank waarin alle functionaliteiten stap voor stap worden uitgelegd. Maar je kunt ook de helpdesk vragen via helpdesk@verzekeringsinzicht.nl.

Vragen over inkomensverzekeringen?

Heb je vragen over jouw verzuimverzekering of WIA-verzekering? Dan kun je natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of mail naar info@vmdkoster.nl.

Inloggen VerzekeringsInzicht