VerzekeringsInzicht

VerzekeringsInzicht

VerzekeringsInzicht voor inkomensverzekeringen

VerzekeringsInzicht is vanaf 1 januari 2023 het portaal voor de inkomensverzekeringen bij NLG Verzekeringen. U vindt in het portaal alle informatie voor het (financieel) managen van uw verzuimverzekering en WIA-verzekeringen. Zoals personeelsmutaties en ziek- en herstelmeldingen doorgeven en het uitkeringsproces volgen.

Inloggen VerzekeringsInzicht

Wat betekent de omzetting naar VerzekeringsInzicht voor u?

Werkte u tot nu toe met NLG Werkportaal? Dan heeft de omzetting naar VerzekeringsInzicht gevolgen voor de werkwijze voor het ziek en beter melden van medewerkers. Hieronder leest u de belangrijkste aanpassingen.

Gebruikersnaam en activatiecode VerzekeringsInzicht

U ontvangt rond 20 december uw gebruikersnaam en activatiecode voor VerzekeringsInzicht. Deze gegevens stuurt NLG Verzekeringen in twee aparte e-mails. Het adres waarvan de gegevens verzonden worden, eindigt op @nlg-inkomen.nl

Meldtermijn ziekmeldingen

Heeft een werknemer zich bij u ziekgemeld? Dan geeft u dit uiterlijk de tweede ziektedag door in VerzekeringsInzicht. Is uw werknemer hersteld of is er sprake van deelherstel? Geef dit dan ook binnen twee dagen door in VerzekeringsInzicht.

Ziek- en herstelmeldingen

Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen gebruik meer maken van NLG Werkportaal. Heeft u op dit moment een of meerdere zieke werknemers? Dan ontvangt u aanvullende informatie.

In- en uitdiensttredingen

In- en uitdiensttredingen geeft u binnen één maand door in VerzekeringsInzicht. Salariswijzigingen geeft u eenmaal per jaar door. Afrekening van in- en uitdiensttredingen en salariswijzigingen vindt eenmaal per jaar plaats bij de naverrekening van uw inkomensverzekeringen.

Naverrekening

In VerzekeringsInzicht vindt eenmaal per jaar de naverrekening plaats. U krijgt hiervoor  een brief waarin wordt gevraagd om de naverrekening in te vullen in VerzekeringsInzicht.

Gegevensuitwisseling arbodienst

NLG Verzekeringen heeft met arbodiensten afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens. Hierdoor kunnen meldingen in verband met schadeclaims automatisch worden doorgestuurd naar uw arbodienstverlener en ontvangt NLG Verzekeringen informatie over het verloop van verzuimdossiers voor de afwikkeling van uw schadeclaims.

Als u bent aangesloten bij NLG Arbo is de koppeling al gemaakt. Bent u aangesloten bij een andere arbodienst? Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken ontvangen wij graag uw contractgegevens van de arbodienst.

Let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste administratie bij en communicatie met uw arbodienstverlener.

Eenvoudig uw inkomensverzekeringen beheren

Met de inkomensverzekeringen die u heeft afgesloten, zorgt u ervoor dat u goed verzekerd bent voor de kosten van ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Uw verzekeringen beheert u in ons online klantportaal VerzekeringsInzicht. Het portaal is volledig AVG-proof en kent verschillende handige functionaliteiten.

Eigen beheer over gebruikers, rechten en rollen

De hoofdgebruiker van uw organisatie beheert zelf eenvoudig de lijst met gebruikers die toegang tot het portaal mogen hebben. U kunt zelf gebruikers toevoegen en rechten toewijzen. Gebruikt u VerzekeringsInzicht voor meerdere organisaties? Dan kunnen deze organisaties na het activeren aan elkaar gekoppeld worden zodat u met 1 keer inloggen alle gegevens in kunt zien.

Inzicht in data met handige rapportages

We geven u niet alleen inzicht in de ontwikkeling van uw eigen personeelsbestand en verzuimkosten, we vergelijken dit ook met de data uit ons systeem en sectorinformatie van het CBS. Met deze benchmark ondersteunen we u bij het verlagen van uw verzuimkosten.

Ondersteuning bij gebruik van VerzekeringsInzicht

In het portaal heeft u 24/7 toegang tot de kennisbank waarin alle functionaliteiten stap voor stap worden uitgelegd. Maar u kunt ook de helpdesk vragen via helpdesk@verzekeringsinzicht.nl.

Vragen over uw inkomensverzekeringen?

Heeft u vragen over uw verzuimverzekering of WIA-verzekering? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of mail naar info@vmdkoster.nl.

Inloggen VerzekeringsInzicht