Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds?

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds?

Donderdag 25 januari 2018

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds?

Een onderneming kan op basis van haar werkzaamheden onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vallen. Als dat zo is, dan is de onderneming wettelijk verplicht zich te melden bij het betreffende BPF. Los van een aantal uitzonderingssituaties betekent dit dat de onderneming verplicht moet gaan deelnemen aan de regeling van het BPF.

Financiële gevolgen bij onterecht niet aansluiten

Als u zich vergeet aan te melden kan een BPF tot vijf jaar terug de premie alsnog innen. Daarbij is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen ter zake van deelneming in een BPF. Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf actief onderzoek om bedrijven op te sporen die onder de verplichtstelling vallen. Dit komt omdat werknemers pensioenaanspraken op het fonds kunnen verhalen, ook als de onderneming zich nooit gemeld heeft en er dus  geen premies zijn afgedragen.

Onderzoek verplichte deelname: BPF-check

De vraag of u wel of niet onder een BPF-verplichtstelling valt, is niet zomaar te beantwoorden. Dit komt omdat veel ondernemingen zich bezighouden met verschillende werkzaamheden en daardoor lastiger in een categorie zijn te plaatsen. Daarbij kunnen zowel de werkzaamheden als de verplichtstelling die van toepassing is door de jaren heen wijzigen.

Sommige bedrijven denken ten onrechte dat het hebben van een andere pensioenregeling ook goed is. Van bedrijven wordt verwacht dat zij de wet kennen. U moet dus zelf controleren of u onder een verplichtstelling valt. Wij kunnen uw bedrijf hier natuurlijk bij ondersteunen met onze BPF-check. Neem daarom contact met ons op voor pensioenadvies.

BPF-check aanvragen