Veel claims bestuurdersaansprakelijkheid verwacht als gevolg van pandemie

Veel claims bestuurdersaansprakelijkheid verwacht als gevolg van pandemie

Woensdag 22 april 2020

Veel claims bestuurdersaansprakelijkheid verwacht als gevolg van pandemie

Een wereldwijd opererend advocatenkantoor  uit Canada verwacht dat het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid sterk zal stijgen als direct gevolg van de coronapandemie. Het gaat om claims over deze onderwerpen:

  • Financiële verliezen voor aandeelhouders
  • Onvoldoende zorgplicht voor cyberaanvallen en datalekken
  • Schadeclaims als gevolg van een slechte organisatie van het massale thuiswerken

Moeilijke beslissingen voor bestuurders

Naarmate de coronacrisis zich wereldwijd voortzet, wordt elke economie en elk bedrijf geconfronteerd met veranderingen, ontwrichting en, in sommige gevallen, een volledige bedrijfssluiting. Onder deze omstandigheden staan ​​directeuren en functionarissen voor moeilijke beslissingen. Dit vergroot de kans op schadeclaims voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Tips om claims voor bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

  • Stel teams samen voor risico-inventarisatie en incident response op om alle materiële verstoringen van het bedrijf te beoordelen.
  • Zoek en vertrouw op deskundig advies;  dit is niet het juiste moment voor een penny wise pound foolish-aanpak.
  • Zorg ervoor dat directeuren en bestuurders een toereikende verzekering hebben met zowel dekking voor het bedrijf als voor de directeuren en bestuurders persoonlijk.

Advies over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) is van belang voor (bestuurders van) verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privévermogen. De BCA dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Wilt u advies over deze verzekering? Neem contact op met onze risicomanagers via het offerteformulier.