Uw pensioenregeling klaar voor 2019

Uw pensioenregeling klaar voor 2019

Dinsdag 26 juni 2018

Uw pensioenregeling klaar voor 2019

Door wetswijzigingen, verbeterde pensioenoplossingen en  veranderende wensen bij deelnemers en werkgevers zijn al veel pensioenregelingen aangepast. Maar nog niet ieder bedrijf heeft een pensioenregeling die voldoet aan de regels en wensen. Welke wijzigingen kunnen of moeten doorgevoerd worden in uw pensioenregeling voor 2019?

Verhoging pensioenrichtleeftijd

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Het gevolg is dat veel pensioenregelingen aangepast moeten worden. Is dit bij uw bedrijf nog niet gebeurd? Dan is het heel belangrijk dat u alsnog uit laat zoeken wat de consequentie is van de hogere pensioenrichtleeftijd.

Omzetten van middelloon naar beschikbare premie

Steeds meer bestaande pensioenregelingen worden omgezet naar beschikbare premieregelingen. In plaats van het garanderen van de uitkering wordt de hoogte van de inleg de nieuwe maatstaf. Werkgevers kiezen hiervoor om de regeling betaalbaar te houden en vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten.

Zorgplicht bij aanpassing pensioen

De zorgplicht moet voor aanpassing van een pensioenregeling uiterst zorgvuldig moet worden ingevuld. Zeker in situaties waarbij er sprake is van een versobering van de bestaande pensioenregeling. Hou er ook rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers. Het inhuren van een specialist op dit gebied is noodzakelijk.

Relevante pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie verplicht ondernemingen informatie te verstrekken die aansluit bij de behoefte van de pensioendeelnemer. Een innovatieve aanpak kan helpen om de aandacht voor pensioen bij werknemers te wekken. Relevantie is daarbij cruciaal, want werknemers komen pas in actie als zij zich herkennen in de aangeboden informatie.

Pensioenadvies van VMD Koster