Uniforme rekenmethodiek vraagt om pensioencommunicatie

Uniforme rekenmethodiek vraagt om pensioencommunicatie

Woensdag 9 oktober 2019

Uniforme rekenmethodiek vraagt om pensioencommunicatie naar uw medewerkers

URM staat voor Uniforme Rekenmethodiek. Het belangrijkste uitgangspunt van de URM is dat deelnemers aan een pensioenregeling een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van de totale oudedagsvoorziening (AOW en pensioen). Niet alleen een verwacht scenario, maar ook een ongunstig en een gunstig scenario. Pensioenuitvoerders zijn sinds dit jaar verplicht de URM toe te passen. Wat betekent dit voor uw pensioenregeling en waar moet u rekening mee houden?

Wet pensioencommunicatie

Voor deelnemers aan pensioenregelingen moet via mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) duidelijk zijn dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat. Ook moeten ze er op gewezen worden dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Dit is vastgelegd in de Wet pensioencommunicatie. Het doel van deze wet is een beter en realistischer inzicht in de pensioenresultaten te geven.

Drie mogelijke pensioenuitkomsten

Deelnemers krijgen drie pensioenuitkomsten te zien die zijn berekend op basis van de URM:

  1. Verwacht scenario (als het gaat zoals verwacht)
  2. Slecht weer scenario (als het tegenzit)
  3. Goed weer scenario (als het meezit)

Van tegenzitten is sprake als de prijzen in Nederland heel hard stijgen én de indexatieregeling of beleggingsstrategie dat niet kan bijhouden. Van meezitten is sprake als prijzen over een langere periode gelijk blijven, het pensioen tegelijkertijd wordt geïndexeerd of als de beleggingen goed renderen. Als alles gaat zoals verwacht, komt de waarde van het pensioen ergens halverwege meezitten en tegenzitten uit. Doordat alle pensioenuitvoerders dezelfde rekenmethode gebruiken, krijgen deelnemers in meerdere pensioenregelingen een beter totaaloverzicht. Wel gaan verschillen ontstaan met de pensioenuitkomsten zoals deze nu worden weergegeven.

Pensioencommunicatie naar uw medewerkers

De wijziging gaat in op 30 september 2019. Wij verwachten dat de wijziging bij deelnemers aan de pensioenregeling vragen oproept. De cijfers bij het slecht weer scenario veroorzaken mogelijk een schrikreactie: staat mijn pensioen er zo slecht voor? Meestal stappen deelnemers dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom verstandig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en hier helder over te communiceren. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VMD Koster kan u ondersteunen bij de pensioencommunicatie naar uw medewerkers.

Contactformulier pensioenadvies