Stijgende medische kosten in het buitenland

Stijgende medische kosten in het buitenland

Vrijdag 25 januari 2019

Stijgende medische kosten in het buitenland

Verzekeraars vragen aandacht voor de alsmaar stijgende medische kosten in het buitenland. Het gaat dan vooral om de Verenigde Staten en Canada. Deze zorgkosten zijn vaak niet gedekt op de aanvullende zorgverzekering. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten is daarom steeds belangrijker.

Offerte aanvragen doorlopende reisverzekering

85.000 euro voor één dag in ziekenhuis Las Vegas

Tijdens het nieuwjaarsontbijt op van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 januari 2019 gaf de voorzitter van het Verbond van Verzekeraars een voorbeeld: “Een verzekeraar kreeg een claim van 85.000 euro voor het laten verwijderen van een abces. Terwijl deze persoon slechts één dag in het ziekenhuis in Las Vegas heeft moeten verblijven.”

Medische kosten als aanvullende dekking bij uw reisverzekering

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten die voor een gelijkwaardige behandeling in Nederland zouden gelden. Maar in sommige landen zijn de kosten voor de gezondheidszorg veel hoger dan in Nederland. Een reisverzekering met de aanvullende dekking voor medische kosten vergoedt altijd de kostprijs van medisch noodzakelijke behandelingen en dus ook kosten die door de zorgverzekering niet vergoed worden. Daarnaast vergoedt de dekking medische kosten ook het verplicht eigen risico van de zorgverzekering en de mogelijke extra kosten voor de terugkeer naar Nederland.

Meer aandacht voor de reisverzekering

Mede doordat zorgverzekeraars de dekking in de aanvullende zorgverzekering beperken, komt er steeds meer druk te liggen op de dekking van medische kosten in de reisverzekering. Omdat nog steeds 13 procent van de buitenlandse reizen zonder reisverzekering wordt ondernomen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegd de reisverzekering in hun campagnes prominenter naar voren te brengen.