Steeds minder mensen gaan vervroegd met pensioen

Steeds minder mensen gaan vervroegd met pensioen

Vrijdag 9 augustus 2019

Steeds minder mensen gaan vervroegd met pensioen

Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gaan is fors teruggelopen, van 88% in 2006 naar 34% in 2018. Was in 2006 ruim een kwart van de gepensioneerden in 59 jaar of jonger, in 2018 is dat nog geen 5%. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Gemiddelde pensioenleeftijd is 65 jaar

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond 61 jaar. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen om werknemers te stimuleren om langer door te werken is vanaf 2017 een stijgende lijn zichtbaar. Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gaan is sindsdien sterk gedaald.

AOW-leeftijd

Ook het feit dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk is verhoogd, speelt een rol. In 2018 kregen personen vanaf 66 jaar een AOW-uitkering. Het aandeel 66-jarigen onder de werknemers die met pensioen gingen nam hierdoor vorig jaar toe tot 38%. Van alle werknemers die vorig jaar met pensioen gingen was 58% 65 of 66 jaar.

Verschillen per sector

In 2018 waren er bijna vier keer zoveel werknemers van 60 tot 65 jaar als in 2006. Het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam sterk toe van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018. In 2018 gingen werknemers in de zorg, energie, overheid en onderwijs gemiddeld het jongst met pensioen: rond 64 jaar en 6 maanden. In de bedrijfstak overige dienstverlening en agrarische sector was de pensioenleeftijd gemiddeld het hoogst.

Opleidingsniveau

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met een laag opleidingsniveau was in 2018 65 jaar en 6 maanden. Werknemers met een hoog opleidingsniveau gingen gemiddeld op een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen en middelbaar opgeleiden met 64 jaar en 11 maanden.