Schade zonder dader?

Schade zonder dader?

Dinsdag 28 maart 2017

Schade zonder dader?

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken. 

Waarborgfonds Motorverkeer

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Hoe werkt het Waarborgfonds?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Waarborgfonds (waarborgfonds.vereende.nl). Er is ook een website om parkeerschade, veroorzaakt door een onbekende weggebruiker, digitaal te melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer (www.schadezonderdader.nl).