Schade bedrijfspand voorkomen bij tijdelijke sluiting bedrijf

Schade bedrijfspand voorkomen bij tijdelijke sluiting bedrijf

Dinsdag 14 april 2020

Schade bedrijfspand voorkomen bij tijdelijke sluiting bedrijf

Veel bedrijven hebben door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, de deuren tijdelijk moeten sluiten. Als dat bij uw bedrijf ook zo is, adviseren wij u om iedere dag een inspectieronde te maken door het bedrijfspand. Want juist als er niet in uw pand gewerkt wordt, neemt de kans op schade toe.

Aandachtspunten voor de inspectieronde om schade te voorkomen

 • Laat uw bedrijfsruimte ordelijk en netjes achter, laat brandbare zaken niet rondslingeren.
 • Houdt brandbare zaken zoals pallets en afvalcontainers tenminste 10 meter buiten het pand.
 • Haal wanneer mogelijk de elektrische spanning van de apparaten en draai de gasleidingen dicht.
 • Controleer periodiek elektrische installaties, kabels en leidingen.
 • Maak apparaten, ovens en filters regelmatig schoon.
 • Check blusapparatuur en blusdekens en hang ze in het zicht.
 • Zet waar mogelijk installaties volledig stil en stroomloos. Uuiteraard met uitzondering van brand-, diefstal en technische alarmsystemen.
 • Sla brandbare- en licht ontvlambare vloeistoffen op in brandwerend afgescheiden lokalen met vloeistofdichte inkuiping of op lekbakken.
 • Draai kranen dicht, ook die van de glazenspoeler.
 • Maak de sifons regelmatig schoon.
 • Controleer periodiek uw flexibele waterleidingen.
 • Check nu en dan uw dak en dakgoten.
 • Controleer dat alle (brandwerende) deuren en poorten gesloten zijn bij vertrek.

Pas ook op voor diefstal

De huidige situatie heeft gezorgd voor een verschuiving bij inbrekers. Bedrijven zijn vaker het doelwit. Omdat mensen meer thuis zijn, is het plegen van een woninginbraak lastiger geworden. Bij de bedrijfspanden die er veelal verlaten bijstaan is er nu juist meer kans. Let dus extra op.

Nog een risico: legionella

Bij inactieve bedrijven ontstaat ook het risico op legionella. Om ziektegevallen door deze veteranenziekte te voorkomen, is legionellapreventie bij drinkwatertappunten aan te raden. De ontwikkeling van legionella is tegen te gaan, door het regelmatig spoelen van de leidingen.

Advies risicobeheer