Schade bedrijfsgebouw: extra kosten voorzieningen hernieuwbare energie

Schade bedrijfsgebouw: extra kosten voorzieningen hernieuwbare energie

Maandag 28 november 2022

Schade bedrijfsgebouw herstellen: extra kosten voor voorzieningen hernieuwbare energie

Begin dit jaar is er een belangrijke aanvulling gekomen in het Bouwbesluit. Daarin is bepaald dat je verplicht bent om bij een grote renovatie van een gebouw, het gebouw moet voorzien van een grote hoeveelheid hernieuwbare energie. Dat kan bijvoorbeeld met de plaatsing van zonnepanelen, een warmteboiler en een warmtepomp. Dit zijn ingrijpende aanpassingen die hoge kosten met zich meebrengen. Zijn die echter gedekt op de gebouwenverzekering?

Schade herstellen: extra kosten voor verduurzamen

Het herstel van een grote schade aan een bedrijfsgebouw telt ook als grote renovatie. Als je niet voldoet aan de bouwvoorschriften, krijg je op grond van het nieuwe bouwbesluit geen bouwvergunning. Als bedrijf kan je bij een grote schade met vervolgens een verbouwing of renovatie dus geconfronteerd worden met extra kosten.

Extra kosten op last van overheid

Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst wordt geen rekening gehouden met de extra kosten voor verduurzamen van het pand. Wel is er vaak sprake van een clausule in de voorwaarden die in dit geval het verzekerd bedrag kan verhogen: extra kosten op last van overheid. Maar er geldt vaak wel een maximum aan. Dat kan een vast bedrag zijn of een percentage van het verzekerde bedrag. Daardoor komt een deel van de kosten in de praktijk toch voor rekening van het bedrijf zelf.

Stijging bouwkosten

De laatste twee jaar stijgen de bouwkosten sterk. Dat heeft te maken met verschillende factoren:

  • Materiaal is veel duurder geworden.
  • Stijgende lonen bij bouwbedrijven.
  • Tekort aan personeel betekent dat zzp’ers ingeschakeld worden. Vaak zijn de tarieven van zzp’ers stukken hoger dan het loon van vaste medewerkers bij bouwbedrijven.
  • Door de grote drukte bij bouwbedrijven duurt het soms langer voordat het schadeherstel kan starten. Maar bij verzekeringen wordt het schadebedrag vastgesteld direct nadat de schade heeft plaatsgevonden.

Risicomanagement: hou je verzekeringen actueel

Deze ontwikkelingen maken het extra belangrijk om de dekking van de gebouwenverzekering en andere zakelijke verzekeringen goed bij te houden. Garantie tegen onderverzekering is heel waardevol. Maar als die garantie er niet is, moet het verzekerd bedrag doorlopend passend gehouden worden. Onze risicomanagers kunnen jouw bedrijf hierbij helpen. Bel 0172 611 116 om direct in contact te komen.

Contact met onze risicomanagers