Ruim 2 van de 5 meldingen beroepsziekte van psychische aard

Ruim 2 van de 5 meldingen beroepsziekte van psychische aard

Woensdag 4 april 2018

Ruim twee van de vijf beroepsziektemeldingen van psychische aard

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt meer dan 40% van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen.

Overspannenheid en burn-out

Het aandeel psychische beroepsziekten is 42% van alle meldingen. Het gaat vooral om overspannenheid en burn-out. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64%) en bij werknemers van 45 jaar en ouder (67%). Beroepsziekten leiden in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Sectoren met de meeste beroepsziekten

De vijf economische sectoren met de meeste beroepsziekten zijn: bouwnijverheid (360 meldingen per 100.000 werknemers), vervoer en opslag (236), financiële dienstverlening (227), industrie en gezondheidszorg (beide 185). 

Infographic beroepsziekten