Rookmelders verplicht in iedere woning

Rookmelders verplicht in iedere woning

Vrijdag 28 januari 2022

Rookmelders verplicht in iedere woning

In elk huis in Nederland moet per 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder hangen. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een nieuw huis woont: de verplichting geldt voor iedereen.

Waarom zijn rookmelders verplicht vanaf 1 juli?

De verplichte rookmelders zijn een advies van Brandweer Nederland, omdat bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Deze maatregel kan dus mensenlevens redden. Wanneer je slaapt ruik je niets, omdat je neus dan simpelweg niet werkt. Enkel je gehoor is nog actief. Ontstaat er kortsluiting dan word je dus niet wakker van de rooklucht. En rook bestaat uit veel giftige gassen. Daardoor raak je vaak al binnen een paar minuten in een diepe bewusteloosheid.

Welke actie wordt van jou verwacht?

Als je al rookmelders hebt opgehangen, dan hoef je alleen maar te controleren of die ook voldoen aan de eisen zoals ze straks gelden. Heb je ze nog niet: dan is er werk aan de winkel. Het komt er op neer dat er op iedere bouwlaag in jouw woning een melder moet hangen.

Dat betekent dus minimaal één rookmelder per verdieping, maar meer mag natuurlijk ook. De brandweer adviseert bijvoorbeeld om ook een rookmelder op te hangen in de ruimte waar je wasmachine en droger staan. En voor een grotere woning kunnen gekoppelde melders handig zijn, zodat ze allemaal afgaan.

Eisen aan de rookmelders

De melders moeten voldoen aan de norm NEN-14604. Ook moeten ze een CE keurmerk hebben. Op de site van Brandweer Nederland lees je meer over de verschillende typen die er op de markt zijn. 

Rookmelders en jouw woonverzekeringen

Wat als je geen rookmelders hebt opgehangen of ze niet goed hebt onderhouden en er ontstaat brand? Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is om dat risico niet te nemen. Ook al heeft een verzekeraar niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een algemene regel dat je als verzekerde niet nalatig mag zijn. Je niet aan een wettelijke verplichting houden kan daaronder vallen.

Advies over jouw verzekeringen