Rookmelders verplicht in iedere woning

Rookmelders verplicht in iedere woning

Donderdag 9 september 2021

Rookmelders verplicht in iedere woning

In elk huis in Nederland moet per 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder hangen. Die verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. De verplichte rookmelders zijn een advies van Brandweer Nederland, omdat bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Deze maatregel kan dus mensenlevens redden.

Waar moet een rookmelder hangen?

  • In alle bouwlagen met een verblijfsruimte
  • Besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen voert

Jaarlijks 31 doden door woningbranden

Tussen 2008 en 2017 kwamen in Nederland jaarlijks gemiddeld 31 mensen om het leven door woningbranden. Toch had in 2018 maar iets meer dan 72 procent van de Nederlanders een rookmelder in huis, blijkt uit gegevens van de Rijksoverheid. Door alle woningen in ons land op iedere woonetage van rookmelders te voorzien, kan dat aantal tot 18 gevallen teruggedrongen worden, werd in een risicoanalyse vastgesteld.

Als je slaapt, werkt je reuk niet

Wanneer je slaapt ruik je niets, omdat je neus dan simpelweg niet werkt. Enkel je gehoor is nog actief. Ontstaat er kortsluiting dan word je dus niet wakker van de rooklucht. En rook bestaat uit veel giftige gassen. Daardoor raak je vaak al binnen een paar minuten in een diepe bewusteloosheid.