Risico's van motorvoertuig onverzekerd stallen

Risico's van motorvoertuig onverzekerd stallen

Vrijdag 3 juli 2020

Risico's van motorvoertuig onverzekerd stallen

Eigenaren van een motorvoertuig moeten volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht een WA-verzekering afsluiten. Mocht u schade veroorzaken aan een ander, dan wordt deze schade in de meeste gevallen gedekt door je verzekeraar. Gaat uw voertuig langere tijd de stalling in? Dan is het mogelijk uw voertuig te schorsen bij de RDW en de verzekering tijdelijk stop te zetten. Maar is dit ook verstandig?

Verzekering tijdelijk stopzetten

Veel cabrio’s, motoren en kampeerauto’s verhuizen in de herfst naar de stalling. Het ligt voor de hand om het voertuig te schorsen en de verzekering tijdelijk stop te zetten. Waarom zou u immers maandelijks betalen voor de wegenbelasting en verzekering als het voertuig veilig staat opgeborgen? Wettelijk gezien mag u uw voertuig schorsen, u heeft geen verzekeringsplicht als u geen gebruikmaakt van de openbare wegen. Er zijn echter enkele kleine risico’s met mogelijk grote gevolgen.

Welke risico’s zijn er?

Er is altijd een kans dat uw motorvoertuig schade veroorzaakt of beschadigd raakt terwijl hij stilstaat in de stalling. Een defect in de motor kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er spontaan brand uitbreekt waardoor de stalling met inhoud in vlammen opgaat. En wat te doen als u tijdens het klussen aan uw motor de motor per ongeluk omstoot waardoor hij op de oldtimer van de eigenaar van de stalling valt? De kans is minimaal, maar de gevolgen kunnen flink zijn. Zeker, als de verzekering van uw voertuig volledig is stopgezet.

Motorrijtuigen en de aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u zelf veroorzaakt aan (eigendommen van) anderen. U kunt de schade die veroorzaakt is door uw gestalde voertuig niet op de aansprakelijkheidsverzekering verhalen. In de voorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering staat dat elke schade door of met een motorvoertuig is uitgesloten. Mocht het misgaan met uw voertuig in de stalling, dan is de schade in de meeste gevallen voor eigen rekening.

Opschorten van een particuliere motorrijtuigverzekering niet altijd mogelijk

Diverse verzekeraars zijn gestopt met het opschorten van motorrijtuigverzekeringen. Dit betekent dat bij een schorsingsverzoek de verzekering wordt beëindigd. Wel blijven de opgebouwde schadevrije jaren nog tot drie jaar bewaard bij Roy-data. Dus wanneer u binnen drie jaar een nieuwe verzekering afsluit, dan stroomt u weer in op uw huidige niveau van schadevrije jaren. U ontvangt een premierestitutie van de nog niet gebruikte premie zonder bijkomende kosten.

Winterstopkorting voor motorrijders

Als u de verzekering voor de motor door laat lopen, kunt u mogelijk gebruik maken van een winterstopkorting. Sommige verzekeraars geven een korting op de premie als de motor in winterperiode niet gebruikt wordt. Vaak geldt dit voor de periode van 1 december tot 1 maart. Voorwaarde is wel dat u deze periode niet de weg opgaat. Doet u dit toch en rijdt u schade, dan is deze niet verzekerd. Schade die ontstaat door brand, storm of inbraak is in de meeste gevallen wel gedekt.

Wat is de beste oplossing?

De risico’s zijn klein, maar niet uitgesloten. Het is belangrijk om uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Welke risico’s loop ik?
  • Wat zijn de stallingsvoorwaarden?
  • Hoe is de eigenaar van de stalling verzekerd tegen brand en aansprakelijkheid?
  • Heb ik voldoende middelen om eventuele schade zelf te financieren?
  • Zitten er kosten aan het opnieuw afsluiten van een verzekering?
  • Ben ik bereid de risico’s te aanvaarden of kies ik voor zekerheid?

Het is belangrijk dat u alle risico’s kent zodat u een weloverwogen keuze kunt maken of u de verzekering stopzet en de risico’s aanvaardt of niet. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de adviseurs van VMD Koster verzekeringen via 0172 611 116 of stuur een mailtje naar info@vmdkoster.nl.

Advies motorverzekering