Relatief veel bedrijfsbranden in 2020

Relatief veel bedrijfsbranden in 2020

Vrijdag 25 juni 2021

Relatief veel bedrijfsbranden in 2020

Ondanks dat veel bedrijven in 2020 dicht waren en werknemers veel thuiswerkten, was het aantal bedrijfsbranden relatief hoog. Er waren vorig jaar 3.617 bedrijfsbranden. Dat ongeveer 10% minder dan het gemiddelde van voorgaande jaren. Van 2017 tot en met 2019 waren er gemiddeld 4.079 bedrijfsbranden per jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Verdeling per type pand

  1. Panden met een industriële functie (30%)
  2. Kantoren (23%)
  3. Winkels (20%)
  4. Panden bedoeld voor bijeenkomsten (15%)
  5. Gezondheidszorg (3%)

Oorzaken van brand

De belangrijkste oorzaken van de branden in 2020 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector (o.a. stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in circa een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand. Wat veelal leidt tot het faillissement van de ondernemer.

Faillissementen door grote branden

Vaak is de impact van een brand groter dan ondernemers denken. Zeker bij bedrijven waar de buffer door de coronacrisis lager is dan normaal. Een brand zorgt vaak voor bedrijfsonderbreking. En door lekkende stoffen, giftige dampen of asbest kan ook de omgeving van een brandend gebouw worden geraakt. Als dit soort gevolgschade niet goed is verzekerd, is de financiële schade meestal te groot. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na een grote brand binnen twee jaar failliet.

Checklist brand

Het voorkomen van een bedrijfsbrand is om al deze redenen cruciaal. Op de website Checklistbrand.nl vinden ondernemers informatie over brandoorzaken. Ook kunnen zij zelf een risicoscan uitvoeren. Daarnaast stelden verzekeraars en Brandweer Nederland eerder het visiedocument Brandveilig ondernemen op.