Regels voor compensatie transitievergoeding zieke werknemer

Regels voor compensatie transitievergoeding zieke werknemer

Dinsdag 5 maart 2019

Regels voor compensatie transitievergoeding zieke werknemer bekend

Werkgevers die zieke werknemers een transitievergoeding hebben betaald, worden door een wetswijziging vanaf 1 april 2020 voor de betaalde vergoeding gecompenseerd. Dat geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald (vanaf 1 juli 2015).

Wanneer moet u de compensatie aanvragen?

In de Regeling compensatie transitievergoeding staat dat u kunt compensatie vanaf 1 april 2020 kunt aanvragen. Voor nieuwe transitievergoedingen (betaald op of na 1 april 2020) kan  de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de vergoeding aangevraagd worden. Voor oude gevallen (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) moet u de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 indienen.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag compensatie transitievergoeding?

Het UWV vraagt u documenten met de aanvraag mee te sturen waarmee u aantoont dat u het dienstverband heeft beëindigd. En documenten die aantonen waarom u dit deed. Bijvoorbeeld de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst. Ook vraagt het UWV om documenten die aantonen dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Wanneer krijgt u een reactie van het UWV?

UWV moet binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen. Als dat niet lukt, moet het UWV dit ook binnen acht weken melden en een nieuwe termijn opgeven. Voor aanvragen van oude gevallen is het niet haalbaar om binnen de termijn van acht weken te beslissen. Want de verwachting is dat de eerste zes maanden een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Hoe werkt de transitievergoeding voor zieke werknemers?

Ontslaat u een werknemer of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd? En is hij werknemer twee jaar of langer in dienst geweest? Dan moet u een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Verdient een werknemer meer dan € 81.000 per jaar? Dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Een werknemer die langdurig ziek is, heeft in de eerste twee jaar recht op ontslagbescherming. Is het in de eerste twee jaar van ziekte niet gelukt een werknemer te re-integreren in het bedrijf? En blijft de werknemer langer dan 104 weken ziek? Dan mag deze werknemer mogelijk worden ontslagen. Hier gelden de normale regels van de transitievergoeding.

Neem contact op met een specialist van VMD Koster