Premie zorgverzekering in 2024 naar verwachting 12 euro hoger

Premie zorgverzekering in 2024 naar verwachting 12 euro hoger

Dinsdag 26 september 2023

Premie zorgverzekering in 2024 naar verwachting 12 euro hoger

In 2024 stijgt de premie voor de zorgverzekering opnieuw. De verwachting is dat de premie voor de basisverzekering 12 euro per maand hoger ligt dan dit jaar. Het uiteindelijke besluit over de mate van premiestijging ligt bij de zorgverzekeraars.

Eerste premie bevestigt verwachtingen: prijsstijging € 11,50

De premie van de basisverzekeringbij DSW wordt 149 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 11,50 per maand. Het is voor deze verzekeraar de grootste premiestijging sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006.

Waarom stijgen de zorgkosten?

De stijgende zorgkosten worden veroorzaakt door drie belangrijke factoren:

  1. Kostenstijgingen in de gehele zorgsector, waaronder gezondheidszorg en ICT-diensten.
  2. Salarisgroei in de zorg.
  3. Vergrijzing en een groter aantal chronische patiënten zorgen voor een grotere vraag naar zorg.

Veranderingen in het basispakket in 2024

Niet alleen de premie wijzigt. Ook de inhoud van de basisverzekering wijzigt op sommige punten:

  • Valpreventie wordt vanaf 2024 opgenomen in het basispakket. Ouderen kunnen deelnemen aan een speciaal trainingsprogramma om valongelukken te voorkomen.
  • Momenteel wordt kraamzorg vergoed vanuit de basisverzekering voor een periode van minimaal 24 tot maximaal 80 uur, tot 10 dagen na de geboorte. Deze periode wordt verlengd naar zes weken.
  • Voor mensen die langdurige symptomen ervaren na een Covid-19-infectie, zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn, wordt de tijdelijke regeling voor herstelzorg verlengd tot 1 januari 2025. Zij kunnen ook in 2024 rekenen op paramedische zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De huisarts of medisch specialist bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt.

Eigen risico zorgverzekering in 2024

Het verplicht eigen risico blijft in 2024 gelijk: 385 euro.