Polis verzwegen bij echtscheiding

Polis verzwegen bij echtscheiding

Maandag 1 februari 2016

Polis verzwegen bij echtscheiding

Verzwijging van goederen in een echtscheidingsprocedure kan een kostbare aangelegenheid zijn voor de verzwijger. Dat bleek uit een afspraak van de Hoge Raad in december 2015. Geoordeeld werd dat een man zijn rechten op twee lijfrentepolissen verliest aan zijn ex-vrouw omdat hij het bestaan van deze polissen verzweeg tijdens de echtscheidingprocedure.

  Adviesgesprek aanvragen

De details van de uitspraak

  • Man en vrouw zijn met elkaar gehuwd op huwelijkse voorwaarden.
  • In de huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Hieraan is echter nooit uitvoering gegeven.
  • De man verzwijgt twee lijfrentepolissen
  • De echtscheiding is uitgesproken en de rechtbank heeft de verrekening vastgesteld.
  • De vrouw gaat in beroep en eist dat de waarde van twee alsnog naar boven gekomenverzekeringspolissen geheel aan haar toekomt omdat de man het bestaan hiervan heeft verzwegen.
  • De man is het hier niet mee eens en stelt dat hij de waarde alsnog wil verrekenen.
  • De verrekening is naar zijn mening nog niet definitief omdat de vrouw in beroep is gegaan.
  • De Hoge Raad oordeelt dat de sanctiebepaling van artikel 1:135 lid 3 BW kan worden ingeroepen nadat de verrekening heeft plaatsgevonden. De sanctie die uit de wet volgt is dat de polissen volledig toegekend worden aan de vrouw!
  • Verrekening kan vastgesteld worden door een onderlinge afspraak of door de rechter.
  • Omdat de rechtbank de verrekening heeft vastgesteld kan de vrouw een beroep doen op de sanctiebepaling.

Lijfrente en echtscheiding

De meeste huwelijken zijn gesloten in gemeenschap van goederen. In de meeste gevallen behoort de lijfrente tot de gemeenschap en dan kan deze met een afspraak gedeeld of aan 1 van beiden toebedeeld worden. Doorgaans wordt daartoe de helft van de waarde aan de bestaande lijfrente onttrokken en ondergebracht in een lijfrente op naam van de andere partner. Zijn er huwelijkse voorwaarden gemaakt en behoort de lijfrente niet tot een beperkte gemeenschap, dan hoeft hij in principe niet gedeeld te worden.

Ons advies

Zorg voor een goede polisadministratie (een adviseur helpt u hier natuurlijk bij) en zorg dat u de informatie deelt met uw partner. Zo voorkomt u vervelende verrassingen voor één van beide bij een scheiding. De man uit bovengenoemde zaak heeft bijvoorbeeld een flink financiële domper doordat hij de opgebouwde waarde in de lijfrentepolissen volledig kwijt is geraakt aan zijn ex-vrouw.

Contact opnemen