Pensioentekort niet alleen bij zzp'ers

Pensioentekort niet alleen bij zzp'ers

Dinsdag 6 maart 2018

Pensioentekort niet alleen bij zzp'ers

Soms is het beeld dat werknemers in loondienst voldoende pensioen opbouwen en zzp'ers te weinig. Dit klopt echter niet altijd. Bij beide groepen is de variatie in pensioenopbouw groot. Van alle werkende Nederlanders in loondienst stevent 31% af op een pensioentekort. Voor zzp’ers is dat 43%. Daarbij zijn alle vormen van vermogensopbouw al meegerekend, zoals het voordeel van een (grotendeels) afgelost huis.

Kwaliteit van de pensioenregeling

De variatie in de pensioenopbouw van werkenden is niet alleen het gevolg van individuele verschillen in loopbaan en levensloop; ook de kwaliteit van pensioenregelingen speelt een belangrijke rol, waar mensen zich vaak niet bewust van zijn. Uit onderzoek blijkt de meerderheid van de ondervraagde werknemers niet te weten of hun pensioenregeling beter of slechter is dan gemiddeld.

Inzicht in uw pensioenopbouw

Inzicht in de eigen pensioenopbouw is zeer belangrijk. Er kan dan op tijd gestart worden om extra vermogen op te bouwen voor het pensioen, bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen. Natuurlijk kunnen de pensioenadviseurs van VMD Koster u hierbij begeleiden. Ook voor een second opinion over de pensioenregeling van uw bedrijf kunnen wij u bijstaan.