Pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021

Pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021

Maandag 12 oktober 2020

Pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021

Per 1 januari 2021 veranderen de regels voor payroll en pensioen. Bent u een payrollwerkgever? Dan moet u het pensioen van de payrollwerknemers onder brengen in een andere pensioenregeling. Wij kunnen u adviseren over welke regeling voor uw organisatie het beste is.

Offerte pensioenregeling payrollwerknemers

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt dat payrollkrachten een sterkere positie hebben op de arbeidsmarkt. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van deze werknemers. Want payrollwerkgevers moeten met ingang van 1 januari 2021 zelf een pensioenregeling aanbieden aan de payrollwerknemers.

Tot en met 2020 was deelname in het pensioenfonds StiPP (het verplichte pensioenfonds voor de uitzendsector) verplicht voor payroll- en uitzendorganisaties.  Vanaf 1 januari 2021 eindigt deze verplichtstelling voor payrollwerknemers.

Twee opties voor pensioenregeling payrollwerknemers

De eerste optie is een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van het bedrijf waar de payrollmedewerker wordt ingezet. Door een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener krijgt het payrollbedrijf mogelijk veel verschillende pensioenregelingen. Dit is daarom in veel situaties niet aan te raden. Er is daarom ook een alternatief.

De tweede optie is door als payrollwerkgever een pensioenregeling te treffen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De hoogte van de werkgeverspremie is gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Dit is nu 14,6% van de pensioengrondslag. Deze normpremie wordt elk jaar opnieuw berekend.
  • De normpremie mag niet aan werknemers worden doorberekend.
  • Er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden, de werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op.
  • De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt.

Advies pensioenregeling voor payrollerwerknemers

De regelgeving over de pensioenregeling voor payrollers is niet eenvoudig. Onze pensioenspecialisten kunnen u ondersteunen. Vraag een pensioenofferte aan zodat wij contact op kunnen nemen voor een kennismaking.

Offerte pensioenregeling payrollwerknemers