Pensioenregeling beschikbare premie vergelijken

Pensioenregeling beschikbare premie vergelijken

Maandag 7 februari 2022

Pensioenregeling beschikbare premie vergelijken

Beschikbare premieregelingen zijn inmiddels populairder dan eindloon- en middelloonregelingen. Niet de pensioenuitkering is het uitgangspunt, maar de premie die wordt ingelegd. Werkgevers kiezen hiervoor om de regeling betaalbaar te houden. Maar hoe kiest u de juiste beschikbarepremieregeling? Wij geven werkgevers pensioenadvies en helpen met vergelijken.

Hoe werkt de beschikbarepremieregeling?

De beschikbarepremieregeling wordt ook premieovereenkomst genoemd. Het is een pensioenregeling waarbij de werkgever vooraf een premiebedrag toezegt. Het premiebedrag wordt jaarlijks in een polis bij een pensioenuitvoerder gestort. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beschikbaar gestelde premie en het rendement dat met de premie wordt behaald. Het bereikte kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering.

Drie punten om beschikbarepremieregelingen met elkaar te vergelijken

1. Life cycle beleggen

De ingelegde premie wordt meestal belegd op basis van een life cycle. Daarin neemt het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum nadert. De uiteindelijke hoogte van het pensioen wordt bepaald door het rendement tót de pensioendatum en de rentestand en levensverwachting óp de pensioendatum.

Vooraf kan nooit een garantie gegeven worden over de beleggingsresultaten. Natuurlijk is het goed de resultaten uit het verleden te beoordelen, maar net zo belangrijk is het om te kijken naar de beleggingsstrategie en inrichting van de life cycle. Het gaat bijvoorbeeld om deze punten:

  • Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de default die de meeste deelnemers kiezen)
  • Gekozen strategie en helderheid daarvan
  • Afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (geleidelijk of meer trapsgewijs)
  • Aantal life cycles waaruit gekozen kan worden

2. Kosten

De impact van met name de doorlopende beleggingskosten op het uiteindelijke pensioenkapitaal kan zeer fors zijn. Het is goed om de kosten bij de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

3. Pensioencommunicatie

De manier van communiceren door de pensioenuitvoerder is ook een belangrijk punt om mee te nemen in uw beslissing. Hoe duidelijk is de informatie die het pensioenfonds, de ppi of de pensioenverzekeraar beschikbaar stelt voor u en de deelnemers aan de pensioenregeling?

Pensioenadvies over de beschikbarepremieregeling

Bent u op zoek naar pensioenadvies? Vraag dan een pensioenofferte aan. Wij nemen dan contact op voor een kennismakingsgesprek en brengen daarna een vrijblijvende offerte voor onze dienstverlening uit.

U krijgt bij VMD Koster een duidelijke analyse van de verschillende aanbieders. Wij vergelijken de pensioenuitvoerders op beleggingsresultaten, kosten en pensioencommunicatie. Zo kunt u de juiste pensioenregeling kiezen zonder dat u zelf alle documenten en cijfers uit moet pluizen.

Pensioenofferte aanvragen