Overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheek: welke ingangsdatum?

Overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheek: welke ingangsdatum?

Woensdag 10 januari 2018

Overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheek: welke ingangsdatum?

Als u een woning koopt, sluit u daarvoor een hypotheek af. Daar hoort vaak ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij. De ORV zorgt ervoor dat als onverhoopt één van de partners komt te overlijden, een groot deel van de hypotheek kan worden afgelost. De hypotheeklasten worden dan veel lager, wat de kans financiële problemen voor de nabestaanden verkleint. Bij het afsluiten van een ORV is het belangrijk goed na te denken over de ingangsdatum.

Voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Vaak valt de ingangsdatum van de ORV samen met de passeerdatum van de hypotheek. Tot die tijd heb je vaak recht op voorlopige dekking. Met de koop van een woning gaat u namelijk een grote verplichting aan, die je mogelijk niet kunt nakomen als je zou overlijden voordat u daadwerkelijk de eigenaar bent. Bij een voorlopige dekking keert de verzekeraar ook uit als je in de tijd tussen de acceptatie en de ingangsdatum van de polis komt te overlijden.

Beperkingen van de voorlopige dekking

Niet alle gebeurtenissen vallen onder de voorlopige dekking. Plotseling overlijden door bijvoorbeeld hartfalen of hersenbloeding is vaak niet verzekerd. Ook kan het zijn dat een lager bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden in deze periode.

Overlijdensrisicoverzekering op tijd in laten gaan

De voorlopige dekking brengt dus een risico met zich mee. Het is daarom vaak verstandiger de ORV eerder in te laten gaan. Dit betekent een betere dekking terwijl de kosten nauwelijks hoger zijn.

Advies over de overlijdensrisicoverzekering en jouw hypotheek

De adviseurs van VMD Koster kunnen u alles vertellen over de beste ORV voor u en uw partner. Voor hypotheekadvies verwijzen wij u graag naar Freek Hypotheek in Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Utrecht. Daar krijgt u onafhankelijk advies in heldere taal. Er wordt niet alleen gekeken naar wat u nu kan lenen, maar ook wat in de toekomst haalbaar is. Freek zorgt voor uw hypotheek!