Ontbreken pensioenregeling moet vermeld worden op de loonstrook

Ontbreken pensioenregeling moet vermeld worden op de loonstrook

Donderdag 21 september 2023

Ontbreken pensioenregeling moet vermeld worden op de loonstrook

De SER en Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Toch is dat voor 10% van de werknemers niet het geval. Daardoor lopen zij het risico er na hun pensionering financieel flink op achteruit te gaan.

Meer bewustwording bij werknemers

De Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld om het aantal werknemers zonder pensioen te verkleinen. Een van de voorstellen is dat werknemers op hun loonstrook een melding te zien krijgen als zij geen ouderdomspensioen opbouwen. De verwachting is dat dit tot meer bewustwording leidt en werknemers sneller het gesprek aangaan met hun werkgever over een pensioenregeling. Ook is de verwachting dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden.

Vermelding geen pensioenregeling binnenkort verplicht

De demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat een dergelijke melding op de loonstrook zo spoedig mogelijk verplicht wordt gesteld. Partijen zullen voldoende tijd krijgen om deze wijziging door te voeren.

Advies over aanbieden collectief pensioen

Wij hebben al veel werkgevers succesvol ondersteund bij het starten van een pensioenregeling. Wil je u ook helder en onafhankelijk pensioenadvies? Vraag dan een pensioenofferte aan zodat wij contact met je op kunnen nemen over de mogelijkheden.

Pensioenofferte aanvragen