Meer werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Meer werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Vrijdag 26 januari 2018

Meer werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

In 2016 was de WIA-instroom bijna 13% hoger dan in 2015. In de eerste helft van 2017 steeg de instroom nog eens 6%. Deze stijging van mensen die een uitkering krijgen voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid komt vooral voor rekening van oudere werknemers.

Meer oudere werknemers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Door het afschaffen van VUT-regelingen en het verhogen van de pensioenleeftijd zijn steeds meer ouderen actief op de arbeidsmarkt. Het aantal 60-plussers (in loondienst en WW’ers) dat verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid nam daarmee ook toe. Van 394.000 in 2012 naar 474.000 in 2014. Ook werken ouderen steeds langer door. In 2006 was de gemiddelde uittreedleeftijd 61 jaar. In 2016 was dat 64 jaar en 5 maanden.

WIA-instroom van 60-plussers

Ouderen hebben een grotere kans op arbeidsongeschiktheid dan jongere werkenden. Tussen 2014 en 2016 stroomden steeds meer 60-plussers de WIA in. Van 5.289 in 2014 naar 7.551 in 2016, een stijging van 43%. Het is overigens niet bekend in welke mate de WIA-instroom van ouderen het gevolg is van het werk dat zij doen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid blijft belangrijk

Het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid van werkenden blijft onverminderd groot. Het kabinet vindt het belangrijk dat werkgevers en medewerkers bewust bezig zijn met gezondheid, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is essentieel dat u als werkgever een cultuur creëert om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken en samen te werken aan meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Wij kunnen u hier natuurlijk bij ondersteunen.