Machinebreuk, bedrijfsschade en risicomanagement

Machinebreuk, bedrijfsschade en risicomanagement

Vrijdag 28 april 2023

Machinebreuk, bedrijfsschade en risicomanagement

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vaak grote gevolgen voor de productie van jouw bedrijf: die wordt minder of valt zelfs stil. Voor dit risico bestaat een oplossing: de machinebreukverzekering. Er is een aanvullende dekking tegen de bedrijfsschade die ontstaat door machinebreuk. Waar moet je op letten bij deze verzekering?

Welke machines kunnen verzekerd worden?

Deze verzekering is er voor alle soorten machines en installaties. Zoals:

 • Grafische machines
 • Metaal- en houtbewerkingsmachines
 • Technische installaties in gebouwen
 • Koel- en vriesinstallaties
 • Installaties in de voedingsmiddelensector

Welke schade is gedekt bij de machinebreukverzekering?

 • Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade aan de verzekerde machine is in principe gedekt. Zoals vallen en stoten, bedieningsfouten en overspanning.
 • Op elke machinebreukverzekering is een eigen risico van toepassing.
 • Schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden (zoals slijtage en roest) en als gevolg van geleidelijke waardevermindering zijn niet gedekt.

Bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk verzekeren

Bij productievermindering en omzetverlies spreken we over bedrijfsschade. Bij schade aan machines is productievermindering en omzetverlies een reëel risico. Hiervoor bestaat de aanvullende dekking machinebreukbedrijfsschadeverzekering.

Als uitval van een of meer machines leidt tot productiestagnatie, is deze dekking noodzakelijk. Voor het bepalen van het verzekerde bedrag wordt naar twee delen gekeken:

 • De vaste kosten die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om de huur.
 • De nettowinst die je zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.

Risicomanagement en machines

Machines zijn vaak kostbaar en de gevolgen van schade zijn groot. Daarom is het heel belangrijk dat het verzekeren van dit risico de aandacht krijgt die het verdient. Onze risicomanagers gaan graag met je in gesprek. We kijken dan naar alle factoren die van belang zijn. Bijvoorbeeld:

 • Zijn de machines eigendom of gaat het om huur of lease?
 • Zijn modificatiekosten meegenomen in het verzekerd bedrag?
 • Is er sprake van een eigen energiebron (en welke afspraken zijn gemaakt als er wordt terug geleverd)?
 • Hoe zien de afvalstromen eruit en komen er gevaarlijke stoffen vrij bij het productieproces?
 • Worden er werkzaamheden op locatie uitgevoerd met de machines?

Bel 0172 611 116 voor een vrijblijvend adviesgesprek over risicomanagement bij werken met machines. Een offerte aanvragen kan ook, zodat wij kunnen werken aan een voorstel voor de machinebreukverzekering.

Offerte machinebreukverzekering