Leveringsvoorwaarden ontbreken vaak bij MKB

Leveringsvoorwaarden ontbreken vaak bij MKB

Donderdag 15 november 2018

Leveringsvoorwaarden ontbreken vaak bij MKB

Bijna de helft (45,6%) van alle ondernemers gebruikt geen of gedateerde algemene voorwaarden. Dat constateert verzekeraar Reaal na onderzoek naar risico's in het MKB. Slechts een derde (32,6%) controleert jaarlijks of vaker de gebruikte leveringsvoorwaarden. Het ontbreken van, of onvolledige, leveringsvoorwaarden leidt vaak tot kostbare conflicten.

Niet verplicht, wel onmisbaar

Algemene of leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht, maar kunnen veel problemen voorkomen. Bijvoorbeeld bij onenigheid over de levering van een product of dienst, de betaling of garantie. Bij de 45,6% van de ondernemers die de voorwaarden niet of nauwelijks controleert, zitten ook ondernemers die helemaal geen voorwaarden hebben opgesteld (17,5%).

Uit het onderzoek van Reaal blijkt dat er een relatie is tussen de omvang van een organisatie en het hebben van geactualiseerde voorwaarden. Hoe groter een onderneming, hoe vaker er actuele voorwaarden aanwezig zijn.

Kosten bij een juridisch conflict lopen vaak hoog op

Conflicten zijn vaak kostbare aangelegenheden voor ondernemers. Denk hierbij aan rekeningen die niet betaald worden of de kosten voor de inhuur van een jurist. In de praktijk ontstaan er door gedateerde of ontbrekende voorwaarden veelvuldig, onnodige conflicten. Dat kan op uiteenlopende gebieden zijn. De meest voorkomende conflicten:

  • Onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomst tussen partijen
  • Geschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd
  • Geschillen over de vraag of de overeenkomst kan worden gewijzigd of geannuleerd
  • Geschillen over de garantie
  • Vorderingen tot nakoming van de overeenkomst, of vergoeding van (herstel)schade
  • Aansprakelijkheid voor (vervolg)schade, die voorkomen had kunnen worden