Leennormen 2024 en de invloed op jouw maximale hypotheek

Leennormen 2024 en de invloed op jouw maximale hypotheek

Vrijdag 24 november 2023

Leennormen 2024 en de invloed op jouw maximale hypotheek

Elk jaar stelt Nibud de nieuwe leennormen vast. Deze normen hebben invloed op je maximale hypotheek. Koop je in 2024 een energiezuinige woning, dan kun je hiervoor extra geld lenen. Het idee hierachter is: vanwege de lagere energierekening houd je meer over voor de hypotheeklasten. Dit is niet de enige verandering.

Energielabel beïnvloedt maximale hypotheek

Vanaf 2024 hangt de hoogte van de maximale hypotheek af van het energielabel van de woning. Het extra bedrag aan hypotheek begint bij € 5.000 voor een C/D label en kan oplopen tot € 50.000 extra hypotheek voor een huis met gegarandeerd geen energiekosten.

Extra bedrag lenen voor verduurzamen

Huishoudens kunnen ook een extra bedrag lenen om hun huis energiezuiniger te maken. Hiervoor bestaat een lijst van maatregelen. Dit bedrag was voorheen niet hoger dan € 9.000 maar dat gaat nu per energielabel verschillen. Omdat er bij EFG-woningen meer maatregelen nodig zijn, kunnen kopers van deze woningen een hoger bedrag extra lenen dan kopers van woningen die al energiezuiniger zijn. Voor EFG-woningen stijgt dit in 2024 naar € 20.000.

Loonstijging en inflatie

De leencapaciteit verandert daarnaast ook door veranderingen in lonen, prijzen en belastingmaatregelen. Zónder loonstijging daalt voor veel inkomensgroepen de maximale hypotheek. Dit komt vooral door de hoge inflatie. Alleenstaanden kunnen vanaf een jaarinkomen van € 28.000 komend jaar € 16.000 extra lenen. Dit bedrag biedt deze groep meer financiële ruimte bij het kopen van een woning.

Studieschuld

Voor kopers met een studieschuld verandert in 2024 de manier waarop de studieschuld wordt meegenomen in de toekenning van een hypotheek. Tot nu toe was de oorspronkelijke studieschuld leidend bij het vaststellen van de leencapaciteit. Vanaf 2024 worden de maandelijkse lasten van de schuld de belangrijkste leidraad. Als iemand in staat is om extra af te lossen op de studieschuld en daardoor lagere maandlasten heeft, zorgt de nieuwe benadering ervoor dat huishoudens meer kunnen lenen.

Op het ogenblik stijgt de rente op studieleningen echter. Dat leidt tot hogere lasten en daarmee tot een grotere impact van de studielening op de maximale hypotheek.

Ook de NHG-grens verandert in 2024

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zorgt er voor dat de risico’s van het kopen van een huis kleiner worden. Hierdoor hebben mensen met een NHG meer financiële zekerheid bij de aankoop van een huis. In 2023 kon de NHG alleen voor woningen met een woningwaarde tot € 405.000 aangevraagd worden. Vanaf 2024 kan iedereen die een woning met een woningwaarde tot € 435.000 koopt de NHG aanvragen.

Maximale hypotheek berekenen met Freek

Of het maandelijks te betalen bedrag echt bij je past, blijft een persoonlijke afweging. Het advies van Freek Hypotheek? Kijk niet alleen naar wat nu maximaal is, maar hou ook rekening met jouw plannen voor de toekomst. Wil je op termijn minder gaan werken en daar ruimte voor creëren? Wil je budget overhouden voor mooie reizen? Dan kan het verstandig zijn voor een lager bedrag te gaan. Freek geeft daarom echt persoonlijk advies. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie kijken we wat haalbaar en passend is.