Is het incident respons plan van jouw bedrijf al op orde?

Is het incident respons plan van jouw bedrijf al op orde?

Woensdag 15 juni 2022

Is het incident respons plan van jouw bedrijf al op orde?

De gevolgen van een cyberaanval zijn meestal ernstig. Daarom is het belangrijk dat er in het geval van een incident adequaat gereageerd wordt. Als je terug kan vallen op een incident response plan, helpt dit met het beperken van negatieve gevolgen.

Wat bedoelen we met een incident response plan?

Een incident response plan is een set instructies om medewerkers te helpen om beveiligingsincidenten te detecteren, hierop te reageren en mogelijke schade te herstellen. Bijvoorbeeld in het geval van een datalek of een digitale aanval. Het doel is om snel, kalm en adequaat te kunnen reageren om schade te beperken en herstelwerkzaamheden te minimaliseren.

Een effectief incident response plan in zeven stappen

1. Verantwoordelijke medewerkers aanwijzen

Maak duidelijk welke medewerkers te welke taken uit moeten voeren. Zoals analyseren en monitoren van dreigingen en coördineren in het geval van een incident. Het samenstellen van een incident response team kan hierbij helpen. Zorg dat duidelijk is wie de leden van dit team zijn, welke verantwoordelijkheden zij hebben en dat zij getraind zijn.

2. Maak een risicoanalyse

Welke risico's hebben in het verleden plaatsgevonden, welke dreigingen bestaan er, wat zijn kwetsbare systemen, welke dreigingen zijn het meest waarschijnlijk? Dit zijn allemaal vragen die je kunnen helpen voor te bereiden op een mogelijk incident.

3. Stappenplan voor mogelijke incidenten opstellen

Nu je weet waar de grootste risico’s liggen, kun je deze risico’s uitwerken. Maak een duidelijk stappenplan waarin je omschrijft welk incident plaatsvindt, welke stappen er ondernemen moeten worden en welke personen en partijen betrokken of geïnformeerd moeten worden.

4. Maak duidelijk waar incidenten gemeld kunnen worden

Wanneer iemand vermoedt dat er een incident of dreiging plaatsvindt, moet deze persoon snel aan de bel kunnen trekken. Zorg daarom dat het duidelijk is hoe een incident gemeld kan worden.

5. Deel de afspraken met medewerkers

Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van het meldpunt en de mogelijk incidenten waar je een plan voor hebt opgesteld.

6. Plannen veilig bewaren

Zorg dat de plannen veilig bewaard worden. Let er wel op dat de plannen toegankelijk zijn voor iedereen in het geval van een incident.

7. Oefenen en leren

Daarnaast is het belangrijk om incidenten te blijven oefenen zodat dit een natuurlijke handeling wordt en er geleerd kan worden van fouten en belemmeringen.

Download incident respons plan voor ransomware

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft een voorbeeld van een incident respons plan gemaakt dat je gratis kan downloaden. Het plan richt zich op een cyberaanval met ransomware. Juist dan is het zaak zorgvuldig de juiste stappen te nemen. Dat is vaak een lastige uitdaging omdat de eerste reactie vaak is: “We moeten ze er zo snel mogelijk uit gooien!” Het risico is dan dat essentiële stappen worden overgeslagen.

Incident respons plan ransomware downloaden