Is een AOV betaalbaar voor zelfstandig ondernemers?

Is een AOV betaalbaar voor zelfstandig ondernemers?

Donderdag 26 juli 2018

Is een AOV betaalbaar voor zelfstandig ondernemers?

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid is heel belangrijk. Daarom verplicht de overheid werknemers zich te verzekeren. Dat gaat automatisch en de kosten worden gedragen door de werkgever en werknemer als inhouding op het bruto loon. De kosten zijn daardoor min of meer onzichtbaar. Als zzp’er of ondernemer kan of moet je eigen keuzes maken. Daarmee worden de kosten ineens wel zichtbaar. Vaak hoor of lees je daarom dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) duur is. Daarom wordt de AOV vaak niet afgesloten.

De premie kan inderdaad oplopen naar een paar duizend euro per jaar. Maar er wordt dan ook een groot risico verzekerd. Voor iemand in loondienst worden ook veel kosten gemaakt, zoals loondoorbetaling bij ziekte, re-integratiekosten en premies voor de Ziektewet en WIA. Dit komt ook al gauw neer op duizenden euro’s per jaar. Als zelfstandig ondernemer wil je toch dezelfde bescherming?

Een betaalbare premie voor jouw AOV

Hoe je het ook wendt of keert, je gaat het merken in je portemonnee als je een AOV afsluit. De premie is gemiddeld 3% van het jaarinkomen van een ondernemer. Maar de kosten staan niet in verhouding met de inkomensterugval die je krijgt als je geen verzekering afsluit en onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Als mijn collega’s en ik een analyse maken, blijkt in de meeste gevallen dat de AOV voor de zelfstandig ondernemer onmisbaar is. Gelukkig vinden we ook altijd een passende verzekering, qua dekking én premie. Hoe doen we dat?

  • Wij kiezen samen met de ondernemer het verzekerd bedrag dat echt nodig is. Het is dus niet zo dat dit gelijk moet zijn aan de winst die je nu maakt. Bereken samen met jouw adviseur wat je echt nodig hebt en kijk daarbij ook naar het inkomen van jouw partner.
  • Als er een goede buffer is, kiezen we een langere wachttijd (eigenrisicoperiode). De wachttijd is de periode na ziekte waarin de verzekering nog niet uitkeert.
  • Wij maken een vergelijking waarin we bijna alle AOV-verzekeraars in Nederland meenemen. De dekking, voorwaarden en premie wordt meegenomen. We kijken dan ook of er staterskortingen worden verleend.
  • Wij houden ook rekening met het belastingvoordeel dat je als ondernemer krijgt. Je krijgt namelijk een deel van de jaarpremie terug. Afhankelijk van het inkomen, krijg je 36,55%, 40,85% of 51,95% terug.

1 op de 10 ondernemers raakt kort of langdurig arbeidsongeschikt

Voor ondernemers blijkt in het in de praktijk vaak lastig voldoende rust te pakken en te denken aan de eigen gezondheid. Realiteit is dat 1 op de 10 ondernemers voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt raakt. De overheid heeft niets geregeld. Dat moet je zelf doen. Maak daarom eens een afspraak met mij of één van mijn  collega’s. Het eerste oriëntatiegesprek is altijd zonder kosten. Als je ons de opdracht geeft, maken we een analyse en ik weet zeker dat ik je een uitstekend voorstel kan doen. Zo kun je een AOV kiezen die niet te duur is, maar wel voldoende inkomenszekerheid geeft!

Adviesgesprek AOV