Is de UBO van uw bedrijf al ingeschreven in het UBO-register?

Is de UBO van uw bedrijf al ingeschreven in het UBO-register?

Dinsdag 20 oktober 2020

Is de UBO van uw bedrijf al ingeschreven in het UBO-register?

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om UBO’s in te schrijven in een register. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ultimate beneficial owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. De UBO  is altijd een natuurlijk persoon. Om deze UBO's te identificeren kijken verzekeraars naar mensen die een direct of indirect belang van 25% of meer hebben in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Waarom hebben verzekeraars een UBO-verklaring nodig?

Vanwege de onstabiele situatie in bepaalde landen worden steeds vaker vanuit de Europese Unie en Verenigde Naties handelsbeperkende maatregelen opgelegd. Hiermee wordt het zaken doen met personen, bedrijven en overheden uit deze landen beperkt of verboden. Alle Europese verzekeraars zijn daarom verplicht om al hun zakenrelaties te screenen op basis van de sanctieregelgeving.

Hoe werkt het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het doel van het register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

Het Nederlandse UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

UBO inschrijven in het register

Voor onder andere niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen en coöperaties is die verplichting er wel. Deze organisaties moeten de UBO uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel. Als dit niet gebeurt, kan een hoge boete worden opgelegd.

Voor beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en verenigingen van eigenaars geldt geen registratieplicht. Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, hoeven geen UBO's in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen. Dit geld ook voor buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben.