Is de dekking voor huurderving toereikend?

Is de dekking voor huurderving toereikend?

Donderdag 20 april 2023

Is de dekking voor huurderving toereikend?

Verhuurt jouw bedrijf (een deel van) een gebouw? Dan heb je waarschijnlijk een gebouwenverzekering afgesloten met een dekking voor huurderving. De standaarddekking is vaak echter niet toereikend. Wat kun je dan doen? De risicomanagers van VMD Koster adviseren u hier graag over.

Offerte gebouwenverzekering met juiste dekking huurderving

Wat is huurderving?

Er kan sprake zijn van huurderving als je eigenaar bent van een woning of bedrijfspand die je verhuurt. Het ontstaat wanneer het gebouw zo beschadigd raakt dat deze niet meer kan worden verhuurd. Je loopt dus huurinkomsten mis als gevolg van deze schade. Dit noemen we huurderving.

Wat is verzekerd op de gebouwenverzekering?

Wanneer je vooraf de verzekeraar hebt geïnformeerd dat je een bedrijfspand verhuurt, dan is de dekking voor huurderving van kracht op de gebouwenverzekering. Verhuurde opstallen hebben een dekking op huurderving van maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De uitkeringstermijn is maximaal een jaar.

Kan de dekking voor huurderving uitgebreid worden?

De standaarddekking zal zeker niet altijd toereikend zijn. Ben je in grote mate afhankelijk van huurinkomsten? Dan is een vergoeding van 10% waarschijnlijk niet voldoende. Ook kan bij een grote schade het herstel langer dan een jaar duren. Daarom kun je de dekking uitbreiden: een hoger percentage en/of een langere uitkeringsduur.

Advies over aanpassen dekking voor huurderving

Wil je de dekking voor huurderving aanpassen? Onze specialisten op het gebied van risicobeheer en schadeverzekeringen gaan graag met je in gesprek. Bel 0172 611 116 of vul het offerteformulier in.

Contact over dekking huurderving