Is de dekking voor huurderving toereikend?

Is de dekking voor huurderving toereikend?

Dinsdag 30 november 2021

Is de dekking voor huurderving toereikend?

Is uw bedrijf eigenaar van een gebouw dat u verhuurt? Dan heeft u daarvoor ongetwijfeld een gebouwenverzekering afgesloten met een dekking voor huurderving. De standaarddekking is vaak echter niet toereikend. Wat kunt u dan doen? De risicomanagers van VMD Koster adviseren u hier graag over.

Offerte gebouwenverzekering met juiste dekking huurderving

Wat is huurderving?

Stel u bent eigenaar van een woning of bedrijfspand die u verhuurt. Het gebouw raakt zo beschadigd dat deze niet meer kan worden verhuurd. Dan is er sprake van huurderving. U loopt huurinkomsten mis als gevolg van deze schade.

Wat is verzekerd op de opstalverzekering?

Wanneer u vooraf de verzekeraar heeft geïnformeerd dat u uw bedrijfspand verhuurt, dan is de dekking voor huurderving van kracht op uw gebouwenverzekering. Verhuurde opstallen hebben een dekking op huurderving van maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De uitkeringstermijn is maximaal een jaar.

Kan de dekking voor huurderving uitgebreid worden?

De standaarddekking zal zeker niet altijd toereikend zijn. Wanneer u in grote mate afhankelijk bent van huurinkomsten is een vergoeding van 10% mogelijk niet voldoende. Ook kan bij een grote schade het herstel langer dan een jaar duren. Daarom kunt u de dekking verhogen. Daarvoor gaan onze specialisten op het gebied van risicobeheer en schadeverzekeringen met u in gesprek. Bel 0172 611 116 of vul het offerteformulier voor de gebouwenverzekering in.

Contact over dekking huurderving