Interne fraude bij bedrijven

Interne fraude bij bedrijven

Maandag 3 juni 2024

Interne fraude bij bedrijven

Fraude van medewerkers blijft een groot probleem voor Nederlandse bedrijven. Vorig jaar had 56% van de bedrijven te maken met interne fraude(pogingen). Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Trade bij bedrijven in Nederland en België.

Vaker interne fraude dan externe fraude

Onder fraude verstaan we opzettelijke misleidingen om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Vaak financieel voordeel, maar het kan ook gaan om goederen of fraude op de werkvloer ten gunste van de eigen positie. Interne fraude (door eigen medewerkers) komt nog altijd het meest voor, al wint externe fraude snel terrein. Beroepscriminelen richten zich steeds meer richten op bedrijven en organisaties. Vooral digitale fraude is daarbij sterk in opkomst.

De meest voorkomende vormen van interne fraude

  1. Ontvreemden van goederen (55%)
  2. Vervalsing van documenten (42%)
  3. Ontvreemding van geld (34%)
  4. Betrokkenheid / samenspanning bij externe fraude (20%)

Impact van fraude

In de meeste gevallen heeft interne fraude geen of slechts een kleine impact op organisaties. Maar toch is het een risico dat serieus genomen moet worden. Want in 3 op de 10 gevallen wordt aangegeven dat er een substantiële tot grote impact is.

Vaak geen melding bij de politie

Interne fraudeurs zijn meestal mannen (75%), vaak jonger dan 45 jaar en minder dan vijf jaar in dienst. Vaak volgt er geen aangifte. Want 55% van de Nederlandse bedrijven meldt fraude niet bij de politie. Vaak heeft het de voorkeur om fraude intern af te handelen.

Advies van VMD Koster

Voor persoonlijk advies over fraudepreventie en verzekeringen kun je contact opnemen met onze risicomanagers. Zij helpen je graag met het beschermen van jouw bedrijf tegen (de financiële gevolgen van) fraude. Bel voor een afspraak 0172 611 116.